Váš vztah s koučem a úspěch koučování stojí na vzájemné důvěře. Stal jsem se proto členem mezinárodní profesní organizace koučů – The International Coach Federation. ICF jako globální organizace sdružuje přes 20,000 profesionálních koučů. Úkolem ICF je rozvíjet profesi koučování, stanovovat a hlídat vysoké etické standardy svých členů, zajišťovat nezávislou certifikaci a budovat celosvětovou síť certifikovaných koučů.
Vstupem do ICF chci mým klientům ještě více potvrdit vysoký standard mého Koučování k úspěchu a jistotu průběhu koučování v souladu s Etickým kodexem ICF.