Osvojte si nejzásadnější dovednost moderního leadera

KONVERZAČNÍ INTELIGENCE
pro leadery, obchodníky, konzultanty

“Obvykle si nepamatujeme, co lidé řekli nebo co udělali.
Ale pamatujeme si, jaký jsme z toho měli pocit.”

Maya Angelou

Jaké zažíváte rozhovory a jednání?
Informativní, argumentační, obranné, útočné, zvídavé, tvůrčí?

Jak se při těchto rozhovorech cítíte?
Skepticky, odmítavě, pasivně, dominantně, energicky, uvolněně, jako partner?

Jak se při nich cítí váš konverzační partner?

Jak vše předchozí ovlivňuje výsledky vašich rozhovorů?

  A jaké jsou následky vašich rozhovorů?

CO PŘINÁŠÍ KONVERZAČNÍ INTELIGENCE?

Uplatněním dovednosti Konverzační inteligence leadeři transformují a rozvíjejí své společnosti, obchodníci uzavírají obchody založené na dobrých vztazích, konzultanti poskytují lepší řešení díky oboustrannému porozumění a důvěře klienta.

Díky získanému umění vést Zásadní rozhovory dokážete se svým komunikačním partnerem v rozhovoru probírat i těžká, zásadní témata, a to nejen se zachováním úrovně vašeho vzájemného vztahu, ale i s vysokou mírou vzájemné spolupráce na konečném výsledku rozhovoru.

Z neviditelného dělám viditelné.
Díky viditelnému dosáhnete viditelných výsledků.

Konverzační inteligence a Umění zásadních rozhovorů jsou naučitelné dovednosti. Pochopením faktů o lidském chování v rozhovorech, osvojením jedinečné metodiky a aktivním používáním těchto znalostí a přístupů v každodenní praxi si osvojíte dovednost, která byla označena jako nejzásadnější uplatněná dovednost manažerů ve zdokumentovaných úspěších firem při jejich rozvoji a transformacích.

Konverzační inteligence obsahuje rámce, rituály a nástroje, které zvyšují důvěru. Pomáhá naší schopnosti se propojovat a růst s ostatními. Konverzační zásady, což je sada nástrojů k okamžitému použití, nám pomáhají porozumět, jak určité vzory osobního zapojení mohou mít zásadní vliv na zvýšení kvality konverzací a našich vztahů. Každý, kdo procvičuje tyto Konverzační zásady, vidí ohromný pozitivní posun ve svých vztazích a týmech. Pomocí těchto Konverzačních zásad změníte konverzační dynamiku z nedůvěry na důvěru a položíte základy pro zdravé, tvořivé rozhovory.

JAK SI OSVOJIT
Konverzační inteligenci a Umění zásadních rozhovorů?

Absolvováním některého z programů Konverzační inteligence objevíte souvislosti mezi těmito pojmy a především důvody, proč je dobré se jimi řídit. Koučovací varianty programu vám navíc pomohou vytvořit si vlastní komunikační styl nebo okamžitě uplatnit Konverzační inteligenci v situaci, ve které by mohla být pro Vás zásadním přínosem.

Pokud vás zajímá, co může být za obyčejným rozhovorem a proč věnovat pozornost tomu, jakým způsobem rozhovory vedeme, nahlédněte do Slovníku Konverzační inteligence

Začněte hned a využijte nejnovější poznatky neurovědy hned při Vaší další schůzce.
Pro svou pohodu, pro své vztahy, pro svůj byznys.

Vyplňte kontaktní formulář, následně vše domluvíme.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadován)

Váš telefon (vyžadován)

Vaše zpráva

Konverzační inteligence je koncept vytvořený antropoložkou organizací Judith E. Glaser a jejího týmu.
Koncept Zásadních rozhovorů vychází z vědeckého výzkumu společnosti VitalSmarts.
Oba přístupy se prolínají a jsou založeny na nejnovějších vědeckých výzkumech neurovědy a několik desetiletí dlouhém studiu úspěšných leaderů, ovlivňovatelů a jejich společností.

Absolvoval jsem oficiální výcvik Konverzační inteligence přímo pod vedením Judith E. Glaser, díky kterému mohu se svými klienty používat unikátní materiály a frameworky, které umožňují rychlé a hluboké pochopení a osvojení tématu zásadních rozhovorů a Konverzační inteligence.

Nezbývá čas? Potřebujete okamžitý výsledek?
Dejte si okamžitou infuzi vlivu - INFLUENCE BOOSTER.