Nejoblíbenější

Koučovací program ***
Rozvíjející Koučování k úspěchu

Rozvíjející Koučování k úspěchu je střednědobý koučovací program zaměřený na rychlý rozvoj určité schopnosti či zvýšení osobní efektivity. Hlavní motivací pro rozvojové koučování je touha se zlepšit.

Během koučovacího programu spolu projdeme fázemi

  • analýzy vašich potřeb, cílů, motivace a výchozí situace,
  • osvojování a trénování nových schopností,
  • zavedení nových schopností do běžné praxe a jejich úspěšného a trvalého udržení.

Výstupem koučovacího programu je

  • skutečná, viditelná změna pro vás i vaše okolí.

Popis koučovacího programu

Obvyklá délka koučovacího programu je 3 – 6 měsíců. Série osobních koučovacích sezení se plánuje s odstupem 1 až 3 týdnů a je možné ji doplňovat průběžnou textovou formou koučování.

Jednotlivá koučovací sezení využívají Situační koučink kombinovaný s využitím Best Practices pro rozvíjené téma. Veškeré postřehy z koučovacích konverzací okamžitě uplatňujete v praxi a ověřujete jejich přínos pro váš cíl. Krok po kroku si tvoříte a osvojujete své osobní Best Practices šité na míru vám a vaší situaci. Výsledky jsou vidět, cítit, slyšet.

Chci se zlepšit

ROZVÍJEJÍCÍ ***

od 3 měsíců
  • Koučink aktuálních témat
  • Orientace na výsledky
  • Využití osobnostních testů
  • Střednědobý rozvojový a koučovací plán
  • Koučink rozvojových témat podle výběru
  • Podpůrný textový koučink