ETICKÝ KODEX KOUČE ICF

Etický kodex ICF je významným dokumentem vymezujícím odpovědnost kouče vůči klientovi a sponzorovi koučinku, například v oblasti mlčenlivosti o informacích zmíněných klientem během koučovacích sezení.

Souhlas s Etickým kodexem ICF a jeho dodržování je základní podmínkou pro členství kouče v profesní organizaci ICF (International Coach Federation), stejně jako další prokazatelné vzdělávání kouče v oblasti etiky koučování dokládané při recertifikaci.

Můj závazek dodržovat Etický kodex ICF je sice neviditelným, přesto nejvýznamnějším krokem k budování prostředí vzájemné důvěry mezi mnou a klientem.

Etický kodex ICF ke stažení