#Skvělý manažer, #Respektovaný leader

INFLUENCE BOOSTER

ABY DO SEBE 

VAŠE OČEKÁVÁNÍ A VÝSLEDKY 

SKUTEČNĚ ZAPADLY.

Úspěch schůzek a jednání zásadně ovlivňuje, s jakým záměrem a v jakém osobním nastavení do nich vstupujete, případně jak se obojí během jednání dále vyvíjí.

POKUD před důležitou schůzkou profiltrujete své záměry a zamýšlený způsob vedení jednání přes dovednosti profesionálního kouče, budete během této schůzky vlivnější a úspěšnější.

Konverzační  inteligence mi napomáhá poznat lépe sebe sama prostřednictvím chování okolního prostředí ke mně. Pomáhá mi klást otázky, na které neznám odpověď, a zároveň dává odpovědi na otázky, které ani nebyly vysloveny. Nejsem jiný člověk, pouze více přemýšlím o tom, jak svým chováním ovlivňuji prostor kolem sebe, a pozoruji, jak postoj a reakce okolí ovlivňuje mě… a zdaleka nejde o oblast čistě manažerskou. Doprovázeno zkušeným koučem jde o skvělou příležitost na sobě zapracovat.

Ing. Jan Hamerník
Manažer kvality
Chart Ferox, a.s.

Koučování mi přináší možnost přemýšlet sám nad sebou, zlepšovat komunikaci. Kouč Jan mi pomohl zlepšit konverzaci během meetingu – odstranit chvíle zaváhání a mít větší sebedůvěru během konverzace.

Ing. Jiří Jurczak
Software Validation and Verification Manager
MBtech Group GmbH & Co. KGaA

Připojte ke svým dovednostem i ty mé z oblasti Konverzační inteligence, motivace, ovlivňování, vyjednávání, neurovědy a koučování.
Zlepšete svůj vliv na své kolegy a partnery během komunikace i na celkový výsledek jednání.

Doplňte Vaše profesní dovednosti prostřednictvím koučovacích rozhovorů mými a díky tomu cíleně vytvářejte podmínky pro úspěšná jednání.

PRAKTICKY ZAMĚŘENÁ SPOLUPRÁCE PRO OKAMŽITÉ PŘÍNOSY

Rozvrh naší spolupráce řídíte Vy. Koučovací rozhovory si domlouváme na plánovaný či nejbližší společný volný čas.
Rozhovory s variabilní délkou mohou probíhat kdekoli osobně, přes telefon, pomocí online video konference.
Vše je podřízeno vysoké agilnosti.

BEZPEČÍ A DŮVĚRA

Jsem si vědomý, že pracuji s citlivými informacemi.
Jako certifikovaný kouč Mezinárodní federace koučů jsem plně vázán Etickým kodexem ICF a v něm obsaženým závazkem mlčenlivosti.

Zjistěte více na Strategické schůzce