#Skvělý manažer, #Respektovaný leader

INFLUENCE BOOSTER

ABY DO SEBE 

VAŠE OČEKÁVÁNÍ A VÝSLEDKY 

SKUTEČNĚ ZAPADLY.

Úspěch schůzek a jednání zásadně ovlivňuje, s jakým záměrem a v jakém osobním nastavení do nich vstupujete, případně jak se obojí během jednání dále vyvíjí.

POKUD před důležitou schůzkou profiltrujete své záměry a zamýšlený způsob vedení jednání přes dovednosti profesionálního kouče, budete během této schůzky vlivnější a úspěšnější.

Získáte zkušenost, jak nahlížet na věci z jiného úhlu pohledu, ačkoli máte pocit, že už to lépe a jinak nelze. Hlubší vcítění se do pocitů druhé strany, ačkoli máte pocit, že jste dostatečně empatičtí.

Ing. Andrea Bednářová
jednatelka
ENVIROCONT s.r.o.

Honza je podle mého nejlepší kouč, kterého jsem kdy potkal. Dokáže přesně a trefně pokládat otázky, posouvat Vás dopředu, a když něco nefunguje, vždy má nějakou jinou metodu, která na Vás zabere. Mně zatím nejvíce pomohl se zvládáním krizových rozhovorů.

Mgr. Dušan Mátl
Senior manager
Partners Financial Services, a.s.

Připojte ke svým dovednostem i ty mé z oblasti Konverzační inteligence, motivace, ovlivňování, vyjednávání, neurovědy a koučování.
Zlepšete svůj vliv na své kolegy a partnery během komunikace i na celkový výsledek jednání.

Doplňte Vaše profesní dovednosti prostřednictvím koučovacích rozhovorů mými a díky tomu cíleně vytvářejte podmínky pro úspěšná jednání.

PRAKTICKY ZAMĚŘENÁ SPOLUPRÁCE PRO OKAMŽITÉ PŘÍNOSY

Rozvrh naší spolupráce řídíte Vy. Koučovací rozhovory si domlouváme na plánovaný či nejbližší společný volný čas.
Rozhovory s variabilní délkou mohou probíhat kdekoli osobně, přes telefon, pomocí online video konference.
Vše je podřízeno vysoké agilnosti.

BEZPEČÍ A DŮVĚRA

Jsem si vědomý, že pracuji s citlivými informacemi.
Jako certifikovaný kouč Mezinárodní federace koučů jsem plně vázán Etickým kodexem ICF a v něm obsaženým závazkem mlčenlivosti.

Zjistěte více na Strategické schůzce