Koučovací program *****
Sebeobjevující Koučování k úspěchu

Sebeobjevující Koučování k úspěchu je dlouhodobý koučovací program s transformačním potenciálem. Na startu tohoto programu stojí vize budoucnosti a nevšední touha dosáhnout ze svého pohledu něco velkého, lišícího ze od zavedeného způsobu života či chování. Hlavní motivací pro volbu tohoto koučovacího programu je touha se změnit, a tím ovlivnit i svůj život a své okolí.

Během koučovacího programu spolu opakovaně projdeme fázemi

 • analýzy vašich potřeb, cílů, motivace a výchozí situace,
 • analýzy vaší osobnosti a chování,
 • budování vaší nové identity – odhodíte již nepotřebné části a vytvoříte si nové,
 • osvojování a trénování nových schopností,
 • zavedení nových schopností do běžné praxe a jejich úspěšného a trvalého udržení.

Výstupem koučovacího programu je

 • vaše nová identita – vaše nové já.

Okolní svět vaše nové já rozpozná. Bude vnímat nový způsob vašich interakcí s ním a sám se jim přizpůsobí. Věci se dají do pohybu.

Popis koučovacího programu

Obvyklá délka koučovacího programu je 6 – 12 měsíců. Série osobních koučovacích sezení se plánuje s odstupem 1 až 3 týdnů a je možné ji doplňovat průběžnou textovou formou koučování. Během programu budeme spolupracovat i s vaším okolím jako zdrojem důležitých podnětů pro váš rozvoj.

Celým koučovacím programem se prolíná Rozvíjející Koučování k úspěchuSituační Koučování k úspěchu, somatické koučování, behaviorální koučování, sebepoznávání a práce s vlastní osobností.

Přestože je budete předem plánovat, výsledky tohoto komplexního koučovacího programu a jejich vliv na okolí udiví i vás.

Chci se změnit

SEBEOBJEVUJÍCÍ *****

od 6 měsíců
 • Koučink aktuálních témat
 • Orientace na výsledky
 • Využití osobnostních testů
 • Dlouhodobý rozvojový a koučovací plán
 • Koučink rozvojových témat podle výběru
 • Podpůrný textový koučink
 • Laser koučink
 • 360° zpětná vazba
 • Koučink pro změnu vybraného chování
 • Podporující vazba Feed Forward