CHCE TO ZMĚNU?

POMÁHÁM K ÚSPĚŠNÝM ZMĚNÁM

 • JEDNATELŮM, ŘEDITELŮM, MANAŽERŮM

 • KORUNNÍM PRINCŮM A PRINCEZNÁM

 • FIREMNÍM A PROJEKTOVÝM TÝMŮM
 • CÍLEVĚDOMÝM OBCHODNÍKŮM
 • SPECIALISTŮM OTEVŘENÝM NOVÝM VÝZVÁM
 • VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ NĚCO JINAK

USPĚT V NOVÉ ROLI.
STÁT SE LEADEREM.
DOSÁHNOUT VÝSLEDKŮ.
ZLEPŠIT VZTAHY, ZVÝŠIT VLIV.
UJASNIT SI CÍLE A STRATEGIE, NAJÍT SVŮJ STYL.
VYTVOŘIT LEPŠÍ BUDOUCNOST.

BUDETE LEPŠÍ. DÍKY VÁM SE ZLEPŠÍ I VAŠE OKOLÍ.
POKUD OPRAVDU CHCETE.

Jan Novák, kouč

Ing. Jan Novák, PCC
Leadership & Executive Coach

Partner pro rozvoj a zásadní rozhovory
Průvodce klíčovými změnami
Facilitátor týmového růstu

ACC, Associate Certified Coach
Přímo k věci? Domluvte si schůzku

Osobní reference pro KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU

Pokud chcete na sobě pracovat, jděte do toho.

Zdeňka Hahnová
ekonom
ULIMEX, spol. s r.o.

Koučování mi hodně pomáhá uvědomit si odpovědi, které na většinu svých otázek mám, ale sama je bez správných otázek neumím najít.

JUDr. Monika Bakešová
advokátka

Zažíváte jako manažer či lídr některou z těchto situací?

Nespokojený, zoufalý manažer

 • nedostatek osobní odpovědnosti podřízených za jejich osobní výsledek,
 • slabé sladění členů týmu směrem ke společným cílům,
 • nízkou míru angažovanosti a motivace lidí,
 • nízkou výkonnost týmu, přestože má tým prokazatelně na víc,
 • opakování stejných chyb, neschopnost poučit se,
 • nesoulad mezi očekáváním vnitřních či vnějších zákazníků a vámi dodávanými výsledky,
 • pohybujete se v multikulturním prostředí a narážíte na nečekané problémy?


Nemusí to tak být.

Když se mnou lídři spolupracují, uvádějí

 • že se cítí nabuzení a více angažovaní ve své organizaci,
 • že vedou rozhovory s větším dopadem,
 • že tvoří a získávají větší hodnotu,
 • že vedou produktivnější, sladěnější a angažovanější týmy.

Co je důležitější, požívají větší respekt a mají větší vliv v týmu při směrování organizace, při stanovování priorit v jejich oblastech působnosti. Jejich organizace také profitují díky většímu růstu interních talentů, větší diverzitě a schopnosti pěstovat si nové lídry z vlastních řad.

Kouč Jan Novák, ICF PCC. Koučink, nástroj moderního manažera a leadera týmu.

Specializuji se na rozvoj manažerů a lídrů v oblasti leadership u a komunikačních dovedností.
Pomáhám jim rozvíjet přirozenou autoritu, zdokonalovat jejich schopnost vést týmy a rozvíjet umění vytvářet specifické podmínky podporující růst výkonných týmů. Moji klienti se zlepšují v dovednosti komunikovat s dopadem. Dosahují díky vyladěnému stylu komunikace větší hodnoty, jak v interakcích s podřízenými, kolegy, tak i  s nadřízenými. Všechny tyto rozvinuté dovednosti se ukazují jako klíčové faktory, které umožňují úspěch jejich týmů a firem.

Zkušení i začínající manažeři ke mně přicházejí pro osvědčené postupy pro jejich každodenní lídrovskou a manažerskou praxi, ale především pro osvojení těchto Best Practices a pro vybudování vlastního osobního stylu pro jejich efektivní využití ve prospěch své společnosti či týmu.

PLÁNOVANÉ AKCE

Online koučovací schůzka

20. října - 18. prosince

Online strategická schůzka

20. října - 18. prosince

Conversational Intelligence Enhanced Skills Practitioner Logo

Jsem jediný kouč v ČR s rozšířeným výcvikem Konverzační inteligence pod vedením Judith E. Glaser
a právem využívat unikátní materiály při práci se svými klienty. Více o Konverzační inteligenci.

ČEHO VŠEHO MŮŽETE DOSÁHNOUT?

Zjistěte to na Strategické schůzce

Strategická schůzka pomůže Vám i mně objasnit, zda pro Vás bude mít naše spolupráce smysl.

Online koučink, video koučink
K Online koučinku
Efektivní online porada, vizuální nástroj
Týmové vizuální online mítinky
Sharpist online coaching
K Sharpist koučinku

KOUČINK NABÍJÍ.

ZÍSKÁTE

Energii,
prostor a čas.

Pro návrh změn.
K přípravě strategie.
Ke svému rozvoji.

Osvědčené
postupy.

Řízení změn.
Změn návyků.
Rozvoje osobnosti a týmu.

Výsledky
a dovednosti.

Měřitelné.
Oslavitelné.
Motivující k dalším krokům.

MÍŘÍ NA CÍL.

Pokud rozlišujete hodnotu svého času, který strávíte svou agendou, pak čas strávený s koučem pravděpodobně zařadíte do nejhodnotnější kategorie. Podle Paretova pravidla, podle kterého 20% vašeho úsilí přinese 80% všech výsledků, je koučování ideálním nástrojem, jak rozpoznat těch správných 20% a skutečně je využít ve svůj prospěch či prospěch vaší společnosti.

V procesu koučování

 • objevíte nepoložené a nezodpovězené otázky,

 • naleznete souvislosti,
 • získáte větší uvědomění a nadhled nad situací,
 • pojmenujete překážky,
 • upřesníte cíle,
 • stanovíte strategii,
 • uvědomíte si motivaci,
 • naleznete potřebné zdroje.

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU je profesionální koučink zaměřený na úspěšnou realizaci změn, na rozvoj potenciálu a osobnostní růst klíčových osob Vaší společnosti – těch klíčových osob, jejichž motivace, chování a výkon ovlivňují hospodářské výsledky Vaší společnosti. Tedy včetně Vás.

Pomáhám uskutečnit změny se zásadním dopadem. Rychleji, efektivněji, trvaleji. Pomáhám svým klientům uspět, a tím i jejich společnostem.

Odbornost a profesionalita

Výchozí koučovací vzdělání jsem získal absolvováním odborného ICF ACSTH akreditovaného výcviku v Somatickém koučování v roce 2013. Profesní vzdělání neustále prohlubuji v dalších ICF akreditovaných výcvicích, seminářích a workshopech.

Jsem držitelem mezinárodní profesní certifikace ICF Professional Certified Coach.
Jsem členem profesní organizace ICF (International Coach Federation) a viceprezidentem české pobočky ICF pro období 2020-2022.

V roli ICF Mentor Coach podporuji profesní rozvoj jiných koučů.

Při koučování a při práci s důvěrnými informacemi jsem vázán Etickým kodexem ICF. Proces koučování probíhá v souladu s kompetencemi profesionálního koučování ICF.

Externě spolupracuji s významnými evropskými koučovacími společnostmi jako

Více o mně můžete najít v mém profilu LinkedIn.

International Coach Federation

Kdy spolupracovat s koučem?

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU je výborný nástroj v situacích, ve kterých potřebujete cíleně změnit své chování nebo přístup. Ať už se jedná o rozvoj Vašich silných stránek, přizpůsobení se nové situaci nebo o odstranění návyků, které Vás limitují ve Vašem profesním či osobním životě.

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU také skvěle slouží jako podpůrný nástroj v procesu rozhodování, při řešení dilemat, v okamžicích, kdy cítíte, že se nemůžete pohnout z místa. Inspirovat se můžete následujícím seznamem často koučovaných témat, nebo situací, ve kterých se koučování často uplatňuje.

Vzorová témata pro KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU

 • Povýšení - adaptace na novou pozici

 • Restrukturalizace firmy - manažeři při změně
 • Sladění s novou situací, získání nadhledu a zpětné vazby
 • Priority - náhrada nevýznamných činností činnostmi s výrazným vlivem
 • Vyrovnání se s tlakem na výsledky, manažerská odpovědnost
 • Získání nových kompetencí
 • Restart kariéry - hledání smyslu života, nového místa, kariéry
 • Rozvoj sebedůvěry, sebevědomí, silných stránek
 • Uvolnění omezujících bloků v jednání či komunikaci
 • Vztah podřízený - nadřízený
 • Work-life balance
 • Žena manažer, partner, rodič
 • Žena manažer mezi muži - budování pozice a vlivu
 • Time management, efektivita, priority, soustředění
 • Delegování, řízení lidí, zpětná vazba
 • Osobní témata
 • Osobní motivace
 • Vytříbení sociálních dovedností na základě zpětné vazby
 • Chtěl bych … , ale nedaří se mi …
 • Cílené zlepšení - odstranění chyb ve vztazích (20 typů chyb)

Vzorové situace pro KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU

 • Změna vlastníka firmy
 • Změna zaměření firmy
 • Ukončení, výpověď obchodního vztahu
 • Krizové řízení
 • Změna na klíčové pracovní pozici
 • Restrukturalizace firmy
 • Výpověď z pracovního vztahu
 • Zvýšení kooperace a výkonu týmu
 • Vyjednávání - identifikace vědomých i nevědomých zájmů a vlivů

 • Obchodní vyjednávání - zvládání průběhu
 • Obecná příprava na jednání, porady

 • Vztah naše firma - zákazník
 • Hrozby obchodní povahy
 • Analýza SWOT
 • Konflikty na pracovišti
 • Projektový management
 • New business, product launch, podnikatelský záměr
 • Medializace nechtěných skutečností
 • Multikulturní pracovní prostředí
 • Vytvoření nového pracovního týmu

Častým zdrojem témat pro koučování jsou také výsledky různých osobnostních testů či 360° zpětná vazba.

MŮŽE ZAČÍT HNED.

Víte, co chcete. Udělejte první krok.

Začněte hrát svou hru. Domluvte si Strategickou schůzku,
která vše odstartuje.

Sjednat Strategickou schůzku

Objevte, co můžete získat.

Zahrajte si s balíčkem karet, které popisují skutečné životní situace,
a vyberte si své karty.

Chci vyložit karty na stůl

ODEMKNĚTE ÚSPĚŠNÉ ZMĚNY

Pokud opravdu chcete.

CHCI NAJÍT KLÍČ

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY - BUĎTE V OBRAZE