OSOBNĚ, ONLINE, TELEFONICKY – jak vyžaduje vaše situace. 

Více k ONLINE koučinku
Více k Sharpist koučinku

CHCE TO ZMĚNU?

POMÁHÁM K ÚSPĚŠNÝM ZMĚNÁM

 • PROGRESIVNÍM JEDNATELŮM, ŘEDITELŮM, MANAŽERŮM
 • FIREMNÍM A PROJEKTOVÝM TÝMŮM
 • CÍLEVĚDOMÝM OBCHODNÍKŮM
 • SPECIALISTŮM OTEVŘENÝM NOVÝM VÝZVÁM
 • VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ NĚCO JINAK

STÁT SE LEADEREM.
DOSÁHNOUT VÝSLEDKŮ.
ZLEPŠIT VZTAHY, ZVÝŠIT VLIV.
UJASNIT SI CÍLE A STRATEGIE, NAJÍT SVŮJ STYL.
VYTVOŘIT LEPŠÍ BUDOUCNOST.

BUDETE LEPŠÍ.

DÍKY VÁM SE ZLEPŠÍ I VAŠE OKOLÍ.

Jan Novák, kouč
ACC, Associate Certified Coach

Jsem vázán
Etickým kodexem ICF

Přímo k věci? Domluvte si schůzku

Osobní reference pro KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU

• nejlepší přednáška, co jsme tu měli
• zajímavé a “vzácné” téma
• donutilo mě to přemýšlet o mé komunikaci, o sobě
• aplikoval jsem závěry doma a asi by tuto přednášku potřebovali i moji rodiče a většina ostatních “dospělých”
• netušil jsem, co se za slovem komunikace vše schovává, jak můžu rozhovor ovlivnit
• lidsky a srozumitelně jsem se dozvěděl o mé pozici v rozhovoru a pochopení mi pomůže k uspokojivému výsledku
• jak se z představy “nudné” 1,5 hodiny stane téma, které mě baví a vede mě k zamyšlení
• přednášející si na nic nehrál, nepovyšoval se, mluvil o běžné věci, cítil jsem tam “přátelskou atmosféru”

Ing. Jana Sekáčová a žáci
Obchodní akademie Ústí nad Labem

Naučil jsem se o sobě přemýšlet tak, že jsem schopen na sobě dále pracovat.

Tomáš Radonský
HS manager
Johnson Controls Power Solutions EMEA

Zažíváte jako manažer či lídr některou z těchto situací?

 • nedostatek osobní odpovědnosti podřízených za výsledek,
 • slabé sladění členů týmu směrem ke společným cílům,
 • nízkou míru angažovanosti a motivace lidí,
 • nízkou výkonnost týmu, přestože má tým prokazatelně na víc,
 • opakování stejných chyb, neschopnost poučit se,
 • nesoulad mezi očekáváním vnitřních či vnějších zákazníků a vámi dodávanými výsledky,
 • pohybujete se v multikulturním prostředí a narážíte na nečekané problémy?


Nemusí to tak být.

Když se mnou lídři spolupracují, uvádějí

 • že se cítí nabuzení a více angažovaní ve své organizaci,
 • že vedou rozhovory s větším dopadem,
 • že vedou produktivnější, sladěnější a angažovanější týmy.

Co je důležitější, lídři požívají větší vliv v týmu při směrování organizace, při stanovování priorit v jejich oblastech působnosti. Jejich organizace také profitují díky většímu růstu interních talentů, větší diverzitě a schopnosti pěstovat si nové lídry z vlastních řad.

Specializuji se na leadership a komunikační dovednosti manažerů a lídrů. Seniorní i juniorní manažeři ke mně přicházejí pro osvědčené postupy pro jejich každodenní manažerskou praxi, ale především pro osvojení těchto Best Practices a pro vybudování vlastního osobního stylu pro jejich efektivní využití ve prospěch své společnosti či týmu.

Jsem jediný kouč v ČR s rozšířeným výcvikem Konverzační inteligence pod vedením Judith E. Glaser
a právem využívat unikátní materiály při práci se svými klienty.

ČEHO VŠEHO MŮŽETE DOSÁHNOUT?

Zjistěte to na Strategické schůzce

Strategická schůzka pomůže Vám i mně objasnit, zda pro Vás bude mít naše spolupráce smysl.

KOUČINK NABÍJÍ.

ZÍSKÁTE

Energii,
prostor a čas.

Pro návrh změn.
K přípravě strategie.
Ke svému rozvoji.

Osvědčené
postupy.

Řízení změn.
Změn návyků.
Rozvoje osobnosti a týmu.

Výsledky
a dovednosti.

Měřitelné.
Oslavitelné.
Motivující k dalším krokům.

MÍŘÍ NA CÍL.

Pokud rozlišujete hodnotu svého času, který strávíte svou agendou, pak čas strávený s koučem pravděpodobně zařadíte do nejhodnotnější kategorie. Podle známého Paretova pravidla, podle kterého 20% vašeho úsilí přinese 80% všech výsledků, je koučování ideálním nástrojem, jak najít těch správných 20% a skutečně je využít ve svůj prospěch či prospěch své společnosti.

V procesu koučování

 • objevíte nepoložené a nezodpovězené otázky,

 • naleznete souvislosti,
 • získáte větší uvědomění a nadhled nad situací,
 • pojmenujete překážky,
 • upřesníte cíle,
 • stanovíte strategii,
 • uvědomíte si motivaci,
 • naleznete potřebné zdroje.

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU je profesionální koučink zaměřený na úspěšnou realizaci změn, na rozvoj potenciálu a osobnostní růst klíčových osob Vaší společnosti – těch klíčových osob, jejichž motivace, chování a výkon ovlivňují hospodářské výsledky Vaší společnosti. Tedy včetně Vás.

Pomáhám uskutečnit změny se zásadním dopadem. Rychleji, efektivněji, trvaleji. Pomáhám svým klientům uspět, a tím i jejich společnostem.

Koučuji na základě  ICF akreditovaného výcviku v Somatickém koučování. Jsem členem ICF (International Coach Federation) a držitelem certifikace ICF Professional Certified Coach.

Při koučování jsem vázán Etickým kodexem ICF a proces koučování probíhá v souladu se Základními kompetencemi profesionálního koučování ICF.

Kdy spolupracovat s koučem?

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU je výborný nástroj v situacích, ve kterých potřebujete cíleně změnit své chování nebo přístup. Ať už se jedná o rozvoj Vašich silných stránek, přizpůsobení se nové situaci nebo o odstranění návyků, které Vás limitují ve Vašem profesním či osobním životě.

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU také skvěle slouží jako podpůrný nástroj v procesu rozhodování, při řešení dilemat, v okamžicích, kdy cítíte, že se nemůžete pohnout z místa. Inspirovat se můžete následujícím seznamem často koučovaných témat, nebo situací, ve kterých se koučování často uplatňuje.

Vzorová témata pro KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU

Vzorové situace pro KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU

 • Povýšení - manažeři při změně
 • Restrukturalizace firmy - manažeři při změně
 • Sladění s novou situací, získání nadhledu a zpětné vazby
 • Priority - náhrada nevýznamných činností činnostmi s výrazným vlivem
 • Vyrovnání se s tlakem na výsledky, manažerská odpovědnost
 • Získání nových kompetencí
 • Restart kariéry - hledání smyslu života, nového místa, kariéry
 • Rozvoj sebedůvěry, sebevědomí, silných stránek
 • Uvolnění omezujících bloků v jednání či komunikaci
 • Vztah manažer - zástupce klienta
 • Vztah podřízený - nadřízený
 • Work-life balance
 • Žena manažer, partner, rodič
 • Žena manažer mezi muži - budování pozice a vlivu
 • Time management, efektivita, priority, soustředění
 • Delegování, řízení lidí, zpětná vazba
 • Finanční nezávislost
 • Osobní témata
 • Vlastníci při předání firmy managementu
 • Osobní motivace
 • Vytříbení sociálních dovedností na základě zpětné vazby
 • Chtěl bych … , ale nedaří se mi …
 • Cílené zlepšení - odstranění chyb ve vztazích (20 typů chyb)
 • Změna vlastníka firmy
 • Změna zaměření firmy
 • Ukončení, výpověď obchodního vztahu
 • Krizové řízení
 • Změna na klíčové pracovní pozici
 • Restrukturalizace firmy
 • Výpověď z pracovního vztahu
 • Zvýšení kooperace a výkonu týmu
 • Obchodní vyjednávání - identifikace zájmů
 • Obchodní vyjednávání - zvládání průběhu
 • Obecná příprava na jednání
 • Vztah naše firma - zákazník
 • Hrozby obchodní povahy
 • Analýza SWOT
 • Soudní spory
 • Komunikace s úřady
 • Žaloby
 • Konflikty na pracovišti
 • Projektový management
 • New business, product launch, podnikatelský záměr
 • Medializace nechtěných skutečností
 • Multikulturní pracovní prostředí
 • Vytvoření nového pracovního týmu

Častým zdrojem témat pro koučování jsou také výsledky různých osobnostních testů či 360° zpětná vazba.

MŮŽE ZAČÍT HNED.

Víte, co chcete. Udělejte první krok.

Začněte hrát svou hru. Domluvte si Strategickou schůzku, která vše odstartuje.

Objevte, co můžete získat.

Zahrajte si s balíčkem karet, které popisují skutečné životní situace, a vyberte si své karty.

Sjednat Strategickou schůzku
Chci vyložit karty na stůl

ODEMKNĚTE ÚSPĚŠNÉ ZMĚNY

Pokud opravdu chcete.

Chci najít můj klíč