CHCE TO ZMĚNU?

POMÁHÁM K ÚSPĚŠNÝM ZMĚNÁM

 • PROGRESIVNÍM JEDNATELŮM, ŘEDITELŮM, MANAŽERŮM
 • FIREMNÍM A PROJEKTOVÝM TÝMŮM
 • CÍLEVĚDOMÝM OBCHODNÍKŮM
 • SPECIALISTŮM OTEVŘENÝM NOVÝM VÝZVÁM
 • VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ NĚCO JINAK

STÁT SE LEADEREM.
DOSÁHNOUT VÝSLEDKŮ.
ZLEPŠIT VZTAHY, ZVÝŠIT VLIV.
UJASNIT SI CÍLE A STRATEGIE, NAJÍT SVŮJ STYL.
VYTVOŘIT LEPŠÍ BUDOUCNOST.

BUDETE LEPŠÍ.

DÍKY VÁM SE ZLEPŠÍ I VAŠE OKOLÍ.

Jan Novák, kouč
ACC, Associate Certified Coach

Jsem vázán
Etickým kodexem ICF

Přímo k věci? Domluvte si schůzku

Osobní reference pro KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU

Naučil jsem se o sobě přemýšlet tak, že jsem schopen na sobě dále pracovat.

Tomáš Radonský
HS manager
Johnson Controls Power Solutions EMEA

Pokud chcete na sobě pracovat, jděte do toho.

Zdeňka Hahnová
ekonom
ULIMEX, spol. s r.o.

Zažíváte jako manažer či lídr některou z těchto situací?

 • nedostatek osobní odpovědnosti podřízených za výsledek,
 • slabé sladění členů týmu směrem ke společným cílům,
 • nízkou míru angažovanosti a motivace lidí,
 • nízkou výkonnost týmu, přestože má tým prokazatelně na víc,
 • opakování stejných chyb, neschopnost poučit se,
 • nesoulad mezi očekáváním vnitřních či vnějších zákazníků a vámi dodávanými výsledky,
 • pohybujete se v multikulturním prostředí a narážíte na nečekané problémy?


Nemusí to tak být.

Když se mnou lídři spolupracují, uvádějí

 • že se cítí nabuzení a více angažovaní ve své organizaci,
 • že vedou rozhovory s větším dopadem,
 • že vedou produktivnější, sladěnější a angažovanější týmy.

Co je důležitější, lídři požívají větší vliv v týmu při směrování organizace, při stanovování priorit v jejich oblastech působnosti. Jejich organizace také profitují díky většímu růstu interních talentů, větší diverzitě a schopnosti pěstovat si nové lídry z vlastních řad.

Specializuji se na leadership a komunikační dovednosti manažerů a lídrů. Seniorní i juniorní manažeři ke mně přicházejí pro osvědčené postupy pro jejich každodenní manažerskou praxi, ale především pro osvojení těchto Best Practices a pro vybudování vlastního osobního stylu pro jejich efektivní využití ve prospěch své společnosti či týmu.

Jsem jediný kouč v ČR s rozšířeným výcvikem Konverzační inteligence pod vedením Judith E. Glaser
a právem využívat unikátní materiály při práci se svými klienty.

ČEHO VŠEHO MŮŽETE DOSÁHNOUT?

Zjistěte to na Strategické schůzce

Strategická schůzka pomůže Vám i mně objasnit, zda pro Vás bude mít naše spolupráce smysl.

KOUČINK NABÍJÍ.

ZÍSKÁTE

Energii,
prostor a čas.

Pro návrh změn.
K přípravě strategie.
Ke svému rozvoji.

Osvědčené
postupy.

Řízení změn.
Změn návyků.
Rozvoje osobnosti a týmu.

Výsledky
a dovednosti.

Měřitelné.
Oslavitelné.
Motivující k dalším krokům.

MÍŘÍ NA CÍL.

Pokud rozlišujete hodnotu svého času, který strávíte svou agendou, pak čas strávený s koučem pravděpodobně zařadíte do nejhodnotnější kategorie. Podle známého Paretova pravidla, podle kterého 20% vašeho úsilí přinese 80% všech výsledků, je koučování ideálním nástrojem, jak najít těch správných 20% a skutečně je využít ve svůj prospěch či prospěch své společnosti.

V procesu koučování

 • objevíte nepoložené a nezodpovězené otázky,

 • naleznete souvislosti,
 • získáte větší uvědomění a nadhled nad situací,
 • pojmenujete překážky,
 • upřesníte cíle,
 • stanovíte strategii,
 • uvědomíte si motivaci,
 • naleznete potřebné zdroje.

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU je profesionální koučink zaměřený na úspěšnou realizaci změn, na rozvoj potenciálu a osobnostní růst klíčových osob Vaší společnosti – těch klíčových osob, jejichž motivace, chování a výkon ovlivňují hospodářské výsledky Vaší společnosti. Tedy včetně Vás.

Pomáhám uskutečnit změny se zásadním dopadem. Rychleji, efektivněji, trvaleji. Pomáhám svým klientům uspět, a tím i jejich společnostem.

Koučuji na základě  ICF akreditovaného výcviku v Somatickém koučování. Jsem členem ICF (International Coach Federation) a držitelem certifikace ICF Professional Certified Coach.

Při koučování jsem vázán Etickým kodexem ICF a proces koučování probíhá v souladu se Základními kompetencemi profesionálního koučování ICF.

Kdy spolupracovat s koučem?

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU je výborný nástroj v situacích, ve kterých potřebujete cíleně změnit své chování nebo přístup. Ať už se jedná o rozvoj Vašich silných stránek, přizpůsobení se nové situaci nebo o odstranění návyků, které Vás limitují ve Vašem profesním či osobním životě.

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU také skvěle slouží jako podpůrný nástroj v procesu rozhodování, při řešení dilemat, v okamžicích, kdy cítíte, že se nemůžete pohnout z místa. Inspirovat se můžete následujícím seznamem často koučovaných témat, nebo situací, ve kterých se koučování často uplatňuje.

Vzorová témata pro KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU

Vzorové situace pro KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU

 • Povýšení - manažeři při změně
 • Restrukturalizace firmy - manažeři při změně
 • Sladění s novou situací, získání nadhledu a zpětné vazby
 • Priority - náhrada nevýznamných činností činnostmi s výrazným vlivem
 • Vyrovnání se s tlakem na výsledky, manažerská odpovědnost
 • Získání nových kompetencí
 • Restart kariéry - hledání smyslu života, nového místa, kariéry
 • Rozvoj sebedůvěry, sebevědomí, silných stránek
 • Uvolnění omezujících bloků v jednání či komunikaci
 • Vztah manažer - zástupce klienta
 • Vztah podřízený - nadřízený
 • Work-life balance
 • Žena manažer, partner, rodič
 • Žena manažer mezi muži - budování pozice a vlivu
 • Time management, efektivita, priority, soustředění
 • Delegování, řízení lidí, zpětná vazba
 • Finanční nezávislost
 • Osobní témata
 • Vlastníci při předání firmy managementu
 • Osobní motivace
 • Vytříbení sociálních dovedností na základě zpětné vazby
 • Chtěl bych … , ale nedaří se mi …
 • Cílené zlepšení - odstranění chyb ve vztazích (20 typů chyb)
 • Změna vlastníka firmy
 • Změna zaměření firmy
 • Ukončení, výpověď obchodního vztahu
 • Krizové řízení
 • Změna na klíčové pracovní pozici
 • Restrukturalizace firmy
 • Výpověď z pracovního vztahu
 • Zvýšení kooperace a výkonu týmu
 • Obchodní vyjednávání - identifikace zájmů
 • Obchodní vyjednávání - zvládání průběhu
 • Obecná příprava na jednání
 • Vztah naše firma - zákazník
 • Hrozby obchodní povahy
 • Analýza SWOT
 • Soudní spory
 • Komunikace s úřady
 • Žaloby
 • Konflikty na pracovišti
 • Projektový management
 • New business, product launch, podnikatelský záměr
 • Medializace nechtěných skutečností
 • Multikulturní pracovní prostředí
 • Vytvoření nového pracovního týmu

Častým zdrojem témat pro koučování jsou také výsledky různých osobnostních testů či 360° zpětná vazba.

MŮŽE ZAČÍT HNED.

Víte, co chcete. Udělejte první krok.

Začněte hrát svou hru. Domluvte si Strategickou schůzku, která vše odstartuje.

Objevte, co můžete získat.

Zahrajte si s balíčkem karet, které popisují skutečné životní situace, a vyberte si své karty.

Sjednat Strategickou schůzku
Chci vyložit karty na stůl

ODEMKNĚTE ÚSPĚŠNÉ ZMĚNY

Pokud opravdu chcete.

Chci najít můj klíč