Koučovací program *
Situační Koučování k úspěchu

Situační Koučování k úspěchu je krátkodobý koučink konkrétního tématu či situace, která je akutní nebo vás nejvíce pálí. Hlavní motivací klientů pro jednorázové či krátkodobé koučování je touha změnit nebo vyřešit konkrétní situaci či stav, ve kterém se nacházejí. Některým tématům stačí věnovat jedno koučovací sezení, některým je dobré věnovat několik koučovacích sezení v průběhu 1-2 měsíců.

Během koučovacího sezení si ujasníte svůj pohled na danou situaci, své záměry a cíle, možnosti, jak jich dosáhnout, svou motivaci.

Typickými kandidáty pro Situační koučování jsou:

  • příprava na klíčový rozhovor – obchodní, se zaměstnancem
  • získání sebedůvěry před důležitou událostí
  • ujasnění svého postoje či názoru na nenadálou událost
  • řešení krizových situací

Výstupem koučovacího sezení je

  • rozhled a nadhled v dané situaci,
  • definovaný reálný cíl,
  • váš akční plán s konkrétními kroky, které vás povedou k cíli.

Popis koučovacího programu

Obvyklá délka jednoho koučovacího sezení je 1-1,5 hodiny, v případě potřeby se může prodloužit až na tři hodiny. Série koučovacích sezení se plánuje s odstupem několika dnů až 1 týdne, podle povahy a akutnosti tématu. Délku sezení i jejich četnost si řídíte vy podle vašich potřeb. Jste to vy, kdo určuje průběh i konec naší spolupráce.

Chci to změnit

Přemýšlíte, co změnit? Co je vlastně možné změnit? Inspiraci najdete na Karty Koučování k úspěchu. Najdete na nich reálné situace, které už někdo změnil. Pokud přemýšlíte, co změnit na sobě, podívejte se i na ostatní koučovací programy.

Vyložte si Karty

SITUAČNÍ *

od 1sezení
  • Koučink aktuálních témat
  • Orientace na výsledky