Osvojte si nejzásadnější dovednost moderního leadera

KONVERZAČNÍ INTELIGENCE
pro leadery, obchodníky, konzultanty

Jaké zažíváte rozhovory a jednání?
Informativní, argumentační, obranné, útočné, zvídavé, tvůrčí?

Jak se při těchto rozhovorech cítíte?
Skepticky, odmítavě, pasivně, dominantně, energicky, uvolněně, jako partner?

Jak se při nich cítí váš konverzační partner?

Jak vše předchozí ovlivňuje výsledky vašich rozhovorů?

  A jaké jsou následky vašich rozhovorů?


Kdyby bylo vše možné – jaké byste to chtěli mít hned od této chvíle?

“Obvykle si nepamatujeme, co lidé řekli nebo co udělali.
Ale pamatujeme si, jaký jsme z toho měli pocit.”

Maya Angelou

OTEVŘETE prostor pro kreativní spolupráci,
umožněte, aby se projevil POTENCIÁL vašeho týmu.

CO PŘINÁŠÍ KONVERZAČNÍ INTELIGENCE

Uplatněním dovednosti Konverzační inteligence leadeři transformují a rozvíjejí své společnosti, obchodníci uzavírají obchody založené na dobrých vztazích, konzultanti poskytují skvělá řešení díky oboustrannému porozumění a důvěře klienta.

Díky získanému umění vést Zásadní rozhovory dokážete se svým komunikačním partnerem v rozhovoru probírat i těžká, zásadní témata, a to nejen se zachováním úrovně vašeho vzájemného vztahu, ale i s vysokou mírou vzájemné spolupráce na konečném výsledku rozhovoru.

Konverzační inteligence a Umění zásadních rozhovorů jsou naučitelné dovednosti. Pochopením faktů o lidském chování v rozhovorech, osvojením jedinečné metodiky a aktivním používáním těchto znalostí a přístupů v každodenní praxi si osvojíte dovednost, která byla označena jako nejzásadnější uplatněná dovednost manažerů ve zdokumentovaných úspěších firem při jejich rozvoji a transformacích.

Konverzační inteligence obsahuje rámce, rituály a nástroje, které zvyšují důvěru. Pomáhá naší schopnosti se propojovat a růst s ostatními. Konverzační zásady, což je sada nástrojů k okamžitému použití, nám pomáhají porozumět, jak určité vzory osobního zapojení mohou mít zásadní vliv na zvýšení kvality konverzací a našich vztahů. Každý, kdo procvičuje tyto Konverzační zásady, vidí ohromný pozitivní posun ve svých vztazích a týmech. Pomocí těchto Konverzačních zásad změníte konverzační dynamiku z nedůvěry na důvěru a položíte základy pro zdravé, tvořivé rozhovory.

Pokud čtete tento text, je možné, že stoupá vaše zvědavost, co vše může být za obyčejným rozhovorem a proč věnovat pozornost tomu, jakým způsobem rozhovory vedeme. V tom případě nahlédněte do Slovníku Konverzační inteligence

Absolvováním některého z programů Konverzační inteligence objevíte souvislosti mezi těmito pojmy a především důvody, proč je dobré je mít na paměti. Koučovací varianty programu vám navíc pomohou vytvořit si vlastní komunikační styl nebo okamžitě uplatnit Konverzační inteligenci v situaci, ve které by mohla být pro Vás zásadním přínosem.

JAK SI OSVOJIT
Konverzační inteligenci a Umění zásadních rozhovorů?

Jan Novák, kouč, ACC

Z neviditelného dělám viditelné.
Díky viditelnému dosáhnete viditelných výsledků.

Začněte hned a využijte nejnovější poznatky neurovědy hned při Vaší další schůzce.
Pro svou pohodu, pro své vztahy, pro svůj byznys.

Vyplňte kontaktní formulář, následně vše domluvíme.

Konverzační inteligence je koncept vytvořený antropoložkou organizací Judith E. Glaser a jejího týmu.
Koncept Zásadních rozhovorů vychází z vědeckého výzkumu společnosti VitalSmarts.
Oba přístupy se prolínají a jsou založeny na nejnovějších vědeckých výzkumech neurovědy a několik desetiletí dlouhém studiu úspěšných leaderů, ovlivňovatelů a jejich společností.