K čemu všemu byste využili, kdybyste věděli, jaké jsou vaše silné stránky, v jakých situacích máte sklony se cítit dobře a za kterých podmínek pravděpodobně podáváte nejlepší výkon?
Kdybyste tyto informace využili a díky nim něco změnili, co by vám to přineslo?

Jednou z možných cest, jak můžete takovou znalost o sobě získat, je vyplnit Marketing DNA Test Perryho Marshalla. Výstupem tohoto testu je Váš osobní Marketing DNA Index včetně podrobného slovního vysvětlení, jaké jsou Vaše preference a tendence v oblastech ovlivňování, prodeje, marketinku a publicity. Test i výsledky jsou v angličtině a jeho absolvování vás bude stát 37$.

Příjemnou zprávou je, že Perry Marshall je také autorem zajímavé knihy Pravidlo 80/20 v prodeji a marketinku (třeba zde), ve které kromě návodu, jak se zasoustředit na nejpodstatnější věci ve vašem byznysu, najdete i odkaz na přístup k Marketing DNA Testu zdarma.

Jak vypadá výsledek testu, se můžete podívat v tomto odkazu.

Výsledky testu naznačují naše přirozené tendence. Neříkají ale nic o našich životem nabytých zkušenostech, ani o našich různých životních rolích, do kterých se sami stylizujeme nebo do kterých nás formují vnější vlivy, a jež mohou být v přímém rozporu s prezentovanými výsledky tohoto i jiných podobných osobnostních testů.

Rozpor mezi tím, 1.co reálně děláme, 2.co se od nás vyžaduje a 3.co je pro nás přirozené v nás často vytváří vnitřní nesoulad a napětí. Někdo toto napětí nevnímá. Jiný toto napětí vnímá, ale dokáže ten pocit potlačit. A pro jiného je to varovný signál spouštějící touhu po změně. A právě koučování je skvělým nástrojem pro uvědomění si takového rozporu a pro nalezení řešení tohoto sporu hodnot a rolí.

Každý z mých klientů má jiný spor a jiné řešení. Výsledky jsou ale podobné – jsou jimi slícované hodnoty a cíle a reálný život vedoucí k těmto cílům.