Na Velikonoce jsem obdržel prestižní mezinárodní certifikaci ICF Professional Certified Coach (PCC) jako 21. kouč v ČR. Chtěl bych poděkovat především stávajícím klientům, že jsem s nimi nad jejich tématy mohl strávit přes 700 hodin osobních koučovacích rozhovorů a rozvinout tak své koučovací dovednosti do současné kvality.

Získání celosvětově uznávané certifikace PCC prokazuje nejen vysokou kvalitu a etiku koučovacích služeb, které poskytuji svým klientům, ale především předpovídá dopad a hodnotu, kterou mohou moji klienti během naší spolupráce získat.

Podle hodnotitelů ICF jsem v koučovacích rozhovorech s klienty prokázal vysokou úroveň koučovacích dovedností ve všech sledovaných oblastech. Díky vhodnému využívání těchto profesionálních dovedností se u koučovaných výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěšného pokroku a rozvoje v tématech, se kterými za koučem přicházejí.

Pro získání a udržení mezinárodní certifikace PCC je, kromě prokazatelné dovednosti umění koučovat podle vysokých profesionálních standardů, potřeba doložit také počáteční certifikované vzdělání v oblasti koučinku a dále dokládat dostatečný objem dalšího průběžného vzdělávání v oblastech koučovacích dovedností a profesionální etiky. Získání a udržení profesní certifikace je tak záležitostí celoživotního osobního rozvoje profesionálního kouče.

O ICF
ICF – International Coach Federation (Mezinárodní federace koučů), založená v roce 1995, je největší světová organizace sdružující profesionální kouče z více jak 130 zemí celého světa a sdružuje přes 32 000 členů. 
ICF se zaměřuje na rozvoj profese kouče. Definuje vysoké profesní standardy, zajišťuje nezávislou certifikaci pro kouče a podporuje vytváření globální sítě certifikovaných profesionálních koučů. ICF podporuje kontinuální vzdělávání koučů a akredituje školy a vzdělávací programy podle přijatých standardů pro zaručení profesionality koučování.