Část mozku odpovědná za pravěké instinkty Útěk, Útok, Ustrnutí, Usmiřování

« Back to Glossary Index