CHCE TO ZMĚNU?

POMÁHÁM K ÚSPĚŠNÝM ZMĚNÁM

 • PROGRESIVNÍM JEDNATELŮM, ŘEDITELŮM, MANAŽERŮM
 • FIREMNÍM A PROJEKTOVÝM TÝMŮM
 • CÍLEVĚDOMÝM OBCHODNÍKŮM
 • SPECIALISTŮM OTEVŘENÝM NOVÝM VÝZVÁM
 • VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ NĚCO JINAK

POMÁHÁM ZLEPŠIT KONVERZACE, ZLEPŠIT VZTAHY.
ZVÝŠIT VLIV

UJASNIT SI CÍLE A STRATEGIE, NAJÍT SVŮJ STYL.
DOSÁHNOUT VÝSLEDKŮ

JAK VÁM MOHOU PROSPĚT MÉ SCHOPNOSTI?

Ujasněte si to na Strategické schůzce

Co získáte naší spoluprací?

Energii,
prostor a čas.

Pro návrh změn.
K přípravě strategie.
Ke svému rozvoji.

Osvědčené
postupy.

Řízení změn.
Změn návyků.
Rozvoje osobnosti a týmu.

Výsledky
a dovednosti.

Měřitelné.
Oslavitelné.
Motivující k dalším krokům.

Pokud rozlišujete hodnotu svého času, který strávíte svou agendou, pak čas strávený s koučem pravděpodobně zařadíte do nejhodnotnější kategorie. Podle známého Paretova pravidla, podle kterého 20% vašeho úsilí přinese 80% všech výsledků, je koučování ideálním nástrojem, jak najít těch správných 20% a skutečně je využít ve svůj prospěch či prospěch své společnosti.

V procesu koučování

 • objevíte nepoložené a nezodpovězené otázky,

 • naleznete souvislosti,
 • získáte větší uvědomění a nadhled nad situací,
 • pojmenujete překážky,
 • upřesníte cíle,
 • stanovíte strategii,
 • uvědomíte si motivaci,
 • naleznete potřebné zdroje.

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU je profesionální koučink zaměřený na úspěšnou realizaci změn, na rozvoj potenciálu a osobnostní růst klíčových osob Vaší společnosti – těch klíčových osob, jejichž motivace, chování a výkon ovlivňují hospodářské výsledky Vaší společnosti. Tedy včetně Vás.

Pomáhám uskutečnit změny se zásadním dopadem. Rychleji, efektivněji, trvaleji. Pomáhám svým klientům uspět, a tím i jejich společnostem.

Koučuji na základě  ICF akreditovaného výcviku v Somatickém koučování. Jsem členem ICF (International Coach Federation) a držitelem certifikace ACC.
Při koučování se řídím Etickým kodexem ICF a proces koučování probíhá v souladu se Základními kompetencemi profesionálního koučování ICF.

Kdy spolupracovat s koučem?

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU je výborný nástroj v situacích, ve kterých potřebujete cíleně změnit své chování nebo přístup. Ať už se jedná o rozvoj Vašich silných stránek, přizpůsobení se nové situaci nebo o odstranění návyků, které Vás limitují ve Vašem profesním či osobním životě.

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU také skvěle slouží jako podpůrný nástroj v procesu rozhodování, při řešení dilemat, v okamžicích, kdy cítíte, že se nemůžete pohnout z místa. Inspirovat se můžete následujícím seznamem často koučovaných témat, nebo situací, ve kterých se koučování často uplatňuje.

Vzorová témata pro KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU

Vzorové situace pro KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU

 • Povýšení – manažeři při změně
 • Restrukturalizace firmy – manažeři při změně
 • Sladění s novou situací, získání nadhledu a zpětné vazby
 • Priority – náhrada nevýznamných činností činnostmi s výrazným vlivem
 • Vyrovnání se s tlakem na výsledky, manažerská odpovědnost
 • Získání nových kompetencí
 • Restart kariéry – hledání smyslu života, nového místa, kariéry
 • Rozvoj sebedůvěry, sebevědomí, silných stránek
 • Uvolnění omezujících bloků v jednání či komunikaci
 • Vztah manažer – zástupce klienta
 • Vztah podřízený – nadřízený
 • Work-life balance
 • Žena manažer, partner, rodič
 • Žena manažer mezi muži – budování pozice a vlivu
 • Time management, efektivita, priority, soustředění
 • Delegování, řízení lidí, zpětná vazba
 • Finanční nezávislost
 • Osobní témata
 • Vlastníci při předání firmy managementu
 • Osobní motivace
 • Vytříbení sociálních dovedností na základě zpětné vazby
 • Chtěl bych … , ale nedaří se mi …
 • Cílené zlepšení – odstranění chyb ve vztazích (20 typů chyb)
 • Změna vlastníka firmy
 • Změna zaměření firmy
 • Ukončení, výpověď obchodního vztahu
 • Krizové řízení
 • Změna na klíčové pracovní pozici
 • Restrukturalizace firmy
 • Výpověď z pracovního vztahu
 • Zvýšení kooperace a výkonu týmu
 • Obchodní vyjednávání – identifikace zájmů
 • Obchodní vyjednávání – zvládání průběhu
 • Obecná příprava na jednání
 • Vztah naše firma – zákazník
 • Hrozby obchodní povahy
 • Analýza SWOT
 • Soudní spory
 • Komunikace s úřady
 • Žaloby
 • Konflikty na pracovišti
 • Projektový management
 • New business, product launch, podnikatelský záměr
 • Medializace nechtěných skutečností
 • Získání razítek, povolení, certifikací
 • Vytvoření nového pracovního týmu

Častým zdrojem témat pro koučování jsou také výsledky různých osobnostních testů či 360° zpětná vazba.

Objevte, co můžete se mnou získat. Zahrajte si KARTY …

Zahrajte si s balíčkem karet, které popisují skutečné životní situace, a vyberte si svoje karty.

Chci vyložit karty na stůl

Jak vypadá koučování?

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU  probíhá formou rozhovoru mezi koučem a koučovaným obvykle na 1-1,5 hodinových schůzkách, koučovacích sezeních. Prostřednictvím otázek, různých modelů a konceptů kouč zvyšuje u koučovaného uvědomění sebe sama i svého okolí, zprostředkovává nové vhledy a vytváří prostor pro objevování nových možností a výzev, dodává koučovanému energii a inspiruje jej k akci.

Téma a cíl každého sezení stanovujete vy – podle vaší aktuální potřeby nebo podle dlouhodobého rozvojového plánu.

Koučovací sezení mohou probíhat kdekoli, kde bude klid na společnou práci – v pracovně kouče, u koučovaného, v neutrálních prostorách, během vycházky. Variantou je i koučování korespondenční, po telefonu či Skype.

Délka koučovacího vztahu je od jednoho sezení až po pravidelná sezení v průběhu měsíců či let.

Koučování je podporující, kreativní a inspirující proces založený na důvěře ve Váš potenciál a ve Vaše schopnosti.

Vytvářím partnerský vztah. Naslouchám. Respektuji. Otevírám. Poukazuji. Podporuji. Pomáhám vítězit.

Jak můžete začít? Udělejte první krok

Začněte hrát svou hru. Domluvme si Strategickou schůzku.

Chci začít hrát svou hru

ODEMKNĚTE ÚSPĚŠNÉ ZMĚNY

Pokud opravdu chcete.

Chci najít můj klíč