CHCE TO ZMĚNU?

POMÁHÁM K ÚSPĚŠNÝM ZMĚNÁM.

 • PROGRESIVNÍM JEDNATELŮM, ŘEDITELŮM, MANAŽERŮM
 • CÍLEVĚDOMÝM OBCHODNÍKŮM
 • SPECIALISTŮM OTEVŘENÝM NOVÝM VÝZVÁM
 • VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ NĚCO JINAK

MOJI KLIENTI ZLEPŠUJÍ SVÉ ROZHOVORY, ZLEPŠUJÍ SVÉ VZTAHY.
TVOŘÍ SVOU BUDOUCNOST, JSOU VLIVNĚJŠÍ.

Co vám přinese koučování?

Vzácný
prostor
a čas.

K přemýšlení.
K přípravě rozhodnutí.
Pro návrh změn.
Ke svému rozvoji.

Pokud rozlišujete hodnotu svého času, který strávíte svou agendou, pak čas strávený s koučem pravděpodobně zařadíte do nejhodnotnější kategorie. Podle známého Paretova pravidla, podle kterého 20% vašeho úsilí přinese 80% všech výsledků, je koučování ideálním nástrojem, jak najít těch správných 20% a skutečně je využít ve svůj prospěch či prospěch své společnosti.

V procesu koučování

 • objevíte nepoložené a nezodpovězené otázky,

 • naleznete souvislosti,
 • získáte větší uvědomění a nadhled nad situací,
 • pojmenujete překážky,
 • upřesníte cíle,
 • stanovíte strategii,
 • uvědomíte si motivaci,
 • naleznete potřebné zdroje.

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU je profesionální koučink zaměřený na úspěšnou realizaci změn, na rozvoj potenciálu a osobnostní růst klíčových osob Vaší společnosti – těch klíčových osob, jejichž motivace, chování a výkon ovlivňují hospodářské výsledky Vaší společnosti. Tedy včetně Vás.

Pomáhám uskutečnit změny se zásadním dopadem. Rychleji, efektivněji, trvaleji. Pomáhám svým klientům uspět, a tím i jejich společnostem.

Koučuji na základě  ICF akreditovaného výcviku v Somatickém koučování. Jsem členem ICF (International Coach Federation) a držitelem certifikace ACC.
Při koučování se řídím Etickým kodexem ICF a proces koučování probíhá v souladu se Základními kompetencemi profesionálního koučování ICF.

Kdy spolupracovat s koučem?

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU je výborný nástroj v situacích, ve kterých potřebujete cíleně změnit své chování nebo přístup. Ať už se jedná o rozvoj Vašich silných stránek, přizpůsobení se nové situaci nebo o odstranění návyků, které Vás limitují ve Vašem profesním či osobním životě.

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU také skvěle slouží jako podpůrný nástroj v procesu rozhodování, při řešení dilemat, v okamžicích, kdy cítíte, že se nemůžete pohnout z místa. Inspirovat se můžete následujícím seznamem často koučovaných témat, nebo situací, ve kterých se koučování často uplatňuje.

Vzorová témata pro KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU

Vzorové situace pro KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU

 • Povýšení – manažeři při změně
 • Restrukturalizace firmy – manažeři při změně
 • Sladění s novou situací, získání nadhledu a zpětné vazby
 • Priority – náhrada nevýznamných činností činnostmi s výrazným vlivem
 • Vyrovnání se s tlakem na výsledky, manažerská odpovědnost
 • Získání nových kompetencí
 • Restart kariéry – hledání smyslu života, nového místa, kariéry
 • Rozvoj sebedůvěry, sebevědomí, silných stránek
 • Uvolnění omezujících bloků v jednání či komunikaci
 • Vztah manažer – zástupce klienta
 • Vztah podřízený – nadřízený
 • Work-life balance
 • Žena manažer, partner, rodič
 • Žena manažer mezi muži – budování pozice a vlivu
 • Time management, efektivita, priority, soustředění
 • Delegování, řízení lidí, zpětná vazba
 • Finanční nezávislost
 • Osobní témata
 • Vlastníci při předání firmy managementu
 • Osobní motivace
 • Vytříbení sociálních dovedností na základě zpětné vazby
 • Chtěl bych … , ale nedaří se mi …
 • Cílené zlepšení – odstranění chyb ve vztazích (20 typů chyb)
 • Změna vlastníka firmy
 • Změna zaměření firmy
 • Ukončení, výpověď obchodního vztahu
 • Krizové řízení
 • Změna na klíčové pracovní pozici
 • Restrukturalizace firmy
 • Výpověď z pracovního vztahu
 • Zvýšení kooperace a výkonu týmu
 • Obchodní vyjednávání – identifikace zájmů
 • Obchodní vyjednávání – zvládání průběhu
 • Obecná příprava na jednání
 • Vztah naše firma – zákazník
 • Hrozby obchodní povahy
 • Analýza SWOT
 • Soudní spory
 • Komunikace s úřady
 • Žaloby
 • Konflikty na pracovišti
 • Projektový management
 • New business, product launch, podnikatelský záměr
 • Medializace nechtěných skutečností
 • Získání razítek, povolení, certifikací
 • Vytvoření nového pracovního týmu

Častým zdrojem témat pro koučování jsou také výsledky různých osobnostních testů či 360° zpětná vazba.

Objevte, co můžete se mnou získat. Zahrajte si KARTY …

Zahrajte si s balíčkem karet, které popisují skutečné životní situace, a vyberte si svoje karty.

Chci vyložit karty na stůl

Jak vypadá koučování?

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU  probíhá formou rozhovoru mezi koučem a koučovaným obvykle na 1-1,5 hodinových schůzkách, koučovacích sezeních. Prostřednictvím otázek, různých modelů a konceptů kouč zvyšuje u koučovaného uvědomění sebe sama i svého okolí, zprostředkovává nové vhledy a vytváří prostor pro objevování nových možností a výzev, dodává koučovanému energii a inspiruje jej k akci.

Téma a cíl každého sezení stanovujete vy – podle vaší aktuální potřeby nebo podle dlouhodobého rozvojového plánu.

Koučovací sezení mohou probíhat kdekoli, kde bude klid na společnou práci – v pracovně kouče, u koučovaného, v neutrálních prostorách, během vycházky. Variantou je i koučování korespondenční, po telefonu či Skype.

Délka koučovacího vztahu je od jednoho sezení až po pravidelná sezení v průběhu měsíců či let.

Koučování je podporující, kreativní a inspirující proces založený na důvěře ve Váš potenciál a ve Vaše schopnosti.

Vytvářím partnerský vztah. Naslouchám. Respektuji. Otevírám. Poukazuji. Podporuji. Pomáhám vítězit.

Jak můžete začít? Udělejte první krok

Začněte hrát svou hru. Kontaktujte mne a domluvte si schůzku.

Chci začít hrát svou hru

ODEMKNĚTE ÚSPĚŠNÉ ZMĚNY

Pokud opravdu chcete.

Chci najít můj klíč