POMÁHÁM K ÚSPĚŠNÝM ZMĚNÁM.
POKUD OPRAVDU CHCETE.

 • PROGRESIVNÍM JEDNATELŮM, ŘEDITELŮM, MANAŽERŮM
 • CÍLEVĚDOMÝM OBCHODNÍKŮM
 • SPECIALISTŮM OTEVŘENÝM NOVÝM VÝZVÁM
 • VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ NĚCO JINAK

Uskutečňujete změny. Dosahujete cíle. Rozvíjíte se. Zvyšujete svou pohodu. Rostete jako osobnost.

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU je nástrojem na cestě k úspěšným změnám.

Co získáte koučováním?

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU je profesionální koučink zaměřený na úspěšnou realizaci změn, na rozvoj potenciálu a osobnostní růst klíčových osob Vaší společnosti – těch klíčových osob, jejichž motivace, chování a výkon zásadně ovlivňují hospodářské výsledky Vaší společnosti.

Sami jistě znáte své silné, ale i slabší stránky. Jistě také víte, jak se jejich kombinace projevuje ve Vašem profesním životě a jak se odráží ve Vašich profesních i osobních vztazích. Kdybyste měli určit jeden projev svého chování či návyk, z jehož změny budete těžit Vy i Vaše okolí, jaký to je? Jaký užitek tato jedna změna přinese? Kolik takových možností ke změně byste u sebe mohli najít? Kolik možností ke změně se ukrývá mezi klíčovými osobami Vaší společnosti?

Jako kouč pomáhám uskutečnit právě takové změny se zásadním dopadem. Rychleji, efektivněji, trvaleji. Pomáhám svým klientům uspět, a tím i jejich společnostem.

Během koučování odkryjete nezodpovězené otázky a témata, naleznete souvislosti, získáte větší uvědomění a nadhled nad situací, pojmenujete překážky, upřesníte cíle, stanovíte strategii, uvědomíte si motivaci a naleznete potřebné zdroje. Jednoduše – dostanete ze sebe to nejlepší. Koučování je podporující, kreativní a inspirující proces založený na důvěře ve Váš potenciál a ve Vaše schopnosti.

Vytvářím partnerský vztah. Naslouchám. Respektuji. Otevírám. Poukazuji. Podporuji. Pomáhám vítězit.

Kdy spolupracovat s koučem?

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU je výborný nástroj v situacích, ve kterých potřebujete cíleně změnit své chování nebo přístup. Ať už se jedná o rozvoj Vašich silných stránek, přizpůsobení se nové situaci nebo o odstranění návyků, které Vás limitují ve Vašem profesním či osobním životě.

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU také skvěle slouží jako podpůrný nástroj v procesu rozhodování, při řešení dilemat, v okamžicích, kdy cítíte, že se nemůžete pohnout z místa. Inspirovat se můžete následujícím seznamem často koučovaných témat, nebo situací, ve kterých se koučování často uplatňuje.

Vzorová témata pro KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU

Vzorové situace pro KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU

 • Povýšení – manažeři při změně
 • Restrukturalizace firmy – manažeři při změně
 • Sladění s novou situací, získání nadhledu a zpětné vazby
 • Priority – náhrada nevýznamných činností činnostmi s výrazným vlivem
 • Vyrovnání se s tlakem na výsledky, manažerská odpovědnost
 • Získání nových kompetencí
 • Restart kariéry – hledání smyslu života, nového místa, kariéry
 • Rozvoj sebedůvěry, sebevědomí, silných stránek
 • Uvolnění omezujících bloků v jednání či komunikaci
 • Vztah manažer – zástupce klienta
 • Vztah podřízený – nadřízený
 • Work-life balance
 • Žena manažer, partner, rodič
 • Žena manažer mezi muži – budování pozice a vlivu
 • Time management, efektivita, priority, soustředění
 • Delegování, řízení lidí, zpětná vazba
 • Finanční nezávislost
 • Osobní témata
 • Vlastníci při předání firmy managementu
 • Osobní motivace
 • Vytříbení sociálních dovedností na základě zpětné vazby
 • Chtěl bych … , ale nedaří se mi …
 • Cílené zlepšení – odstranění chyb ve vztazích (20 typů chyb)
 • Změna vlastníka firmy
 • Změna zaměření firmy
 • Ukončení, výpověď obchodního vztahu
 • Krizové řízení
 • Změna na klíčové pracovní pozici
 • Restrukturalizace firmy
 • Výpověď z pracovního vztahu
 • Zvýšení kooperace a výkonu týmu
 • Obchodní vyjednávání – identifikace zájmů
 • Obchodní vyjednávání – zvládání průběhu
 • Obecná příprava na jednání
 • Vztah naše firma – zákazník
 • Hrozby obchodní povahy
 • Analýza SWOT
 • Soudní spory
 • Komunikace s úřady
 • Žaloby
 • Konflikty na pracovišti
 • Projektový management
 • New business, product launch, podnikatelský záměr
 • Medializace nechtěných skutečností
 • Získání razítek, povolení, certifikací
 • Vytvoření nového pracovního týmu

Častým zdrojem témat pro koučování jsou také výsledky různých osobnostních testů či 360° zpětná vazba.

Chcete získat lepší představu, čeho můžete dosáhnout naším partnerstvím? Zahrajte si KARTY …

Zahrajte si s balíčkem karet, které popisují skutečné životní situace, a vyberte si svoje karty.

Chci vyložit karty na stůl

Jaký bude Váš příběh?

Nechte se inspirovat těmi, které se už staly …

Jsem člověk, který se pomocí koučinku „NAUČIL MÍT SE RÁD“, tedy hlavně myslet pozitivně, což se projevilo nejen v pracovním, ale i osobním životě.
Ing. Vlasta Rezková, MBA, vedoucí odboru
CO SE MI NA KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU NEJVÍC LÍBÍ?
Jasné sestavení cílů, měřitelné postupné cíle vedoucí k viditelnému měřitelnému výsledku.
Rozebírání cesty z různých úhlů. Rozdělení smysluplných, slepých a důležitých cest pro dosažení cíle.
Podpora motivace. Kromě mě je tu další člověk, který měří výsledky. Je důležité nestát na jednom místě.
Petr Brož, instruktor sportovního lezení
Koučování mohu z vlastní zkušenosti vřele doporučit všem, kteří mají drive a vůli něco změnit, nebo to někam dotáhnout. Dodá nadhled, energii a pomůže se soustředit na to nejdůležitější.
Ing. Jan Novák, jednatel
Proč KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU?
Velmi mi pomáhá definovat rozdíl mezi tím, co žiji a co chci žít.
Ing. Jan Kvasnička, jednatel
Co mi přineslo KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU?
Získání zkušenosti, jak nahlížet na věci z jiného úhlu pohledu, ačkoli máte pocit, že už to lépe a jinak nelze. Hlubší vcítění se do pocitů druhé strany, ačkoli máte pocit, že jste dostatečně empatičtí.
Ing. Andrea Bednářová, jednatelka
Jako mentor jsem měl možnost poslouchat koučovací rozhovory vedené Janem Novákem a můžu potvrdit, že koučovací dovednosti, které během těchto sezení prokázal, odpovídají požadavkům na certifikované kouče Mezinárodní federace koučů (ICF).
Ing. Jiří Kunčar, PCC, mentor koučů
Byla jsem překvapená, že „ajťák“ umí takto vést rozhovor. Bylo fajn, vyzkoušet na vlastní kůži jiný způsob práce (jiný oproti naší supervizi v práci nebo mojí psychoterapii). Zásadní bylo uvědomění si toho, kdy a co mě vzteká a jak reaguji, a tudíž toho, kde mohu zkusit něco změnit a dělat jinak. Finta s mrkví byla první částí změny.
Mgr. Dagmar Francová, zástupkyně ředitele, psychoterapeut
Líbí se mi, že díky koučinku se dokážu zastavit a přemýšlet sama nad sebou. Začínám pozorovat změny v životě – mám volné víkendy, daří se mi lépe organizovat pracovní záležitosti a cítím se lépe.
Šárka Šístková, jednatelka
Díky koučinku jsem se naučil věnovat větší pozornost komunikaci – nejen tomu, co sděluji, ale také jak. Daří se mi věnovat větší pozornost nejen tomu, jak věci sděluji, ale i tomu, jak na mou komunikaci reagují ostatní. Líbí se mi otázky kouče, které bych si sám takto neformuloval, ale které mne posouvají dále.
Mgr. Jan Vašat, akademický pracovník, předseda o.s.
JAKÉ BYLO ÚVODNÍ Týmové KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU?
S Honzou Novákem jsem se znala z dob studia, a proto vytvoření bezpečného a otevřeného nového kontextu bylo pro mě zásadní. To se podařilo nad mé očekávání. Oceňuji mírné, lehce vtipné a na jádro soustředěné doptávání. V průběhu koučinku jsem pozorovala klesající napětí kolegů a navedení k dalšímu postupu vlastními silami, z vlastních zdrojů. Způsob práce, který mě aktivizuje, mi vyhovuje. Zároveň jsme rozkryli některé zvyklosti v komunikaci mezi námi a mohli se navzájem slyšet, co nám vyhovuje a na čem můžeme popracovat.
Mgr. Lenka Černá, ředitelka Dobrovolnického centra, z.s.
Kouč Honza Novák je nejenom příjemný člověk, ale i motivující kouč. Jsem moc rád, že jsme k sobě našli cestu a já se mohl posunout dále. Tohoto kouče každému vřele doporučuji.
Na přání anonymizováno
Díky koučování jsem pochopila, že je možné tvořit svou budoucnost, ne být loutkou okolností a ve vztazích s lidmi. Vnímám svůj život v širších souvislostech. Přestávám být v zajetí obav a přijímám svobodu a možnost změny.
Na přání anonymizováno
Po 2,5 hodinách koučovacího sezení jsem okamžitě skončil s dlouholetým kouřením. Díky kouči jsem si uvědomil, že vlastně nemám a nikdy jsem neměl důvod kouřit. Kouření a chuť na cigaretu zmizely jako mávnutím kouzelného proutku z mého života. Navíc mě opravdu překvapilo, že mi okamžitě začali vadit kuřáci a začal vadit a dusit kouř z cigaret. Nechápu to, ale jsem rád.
Jaroslav Rybáček, IT technik
Můj úspěšný příběh začal probuzením z dvouletého snu, kdy jsem bezmyšlenkovitě plnila úkoly nadřízeného (aktivisty a workoholika). Uvědomila jsem si, že se neposouvám v kariéře a kolegové mne berou jako podřízeného, neboť jsem jim k tomu dávala příležitosti. Stačilo k tomu získat zpět své pozitivní myšlení a narušené sebevědomí. Napsala jsem si body, které mne postupně posouvají dál.I přes nevůli mého nadřízeného, který pátrá po příčině mé změny, jsem odhodlaná na sobě dál pracovat. Děkuji panu Novákovi za otevření mých očí.
Na přání anonymizováno

Jak vypadá koučování?

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU  probíhá formou rozhovoru mezi koučem a koučovaným obvykle na 1-1,5 hodinových schůzkách, koučovacích sezeních. Prostřednictvím otázek, případně pomocí různých modelů, konceptů a technik z oblasti společenských, psychologických a humanitních věd kouč zvyšuje u koučovaného uvědomění sebe sama i svého okolí, zprostředkovává nové vhledy a vytváří prostor pro objevování nových možností a výzev, dodává koučovanému energii a inspiruje jej k akci.

Koučovací sezení mohou probíhat kdekoli, kde bude klid na společnou práci – v pracovně kouče, u koučovaného, v neutrálních prostorách, během vycházky. Variantou je i koučování po telefonu či Skype.

Délka koučovacího vztahu (počet sezení) se různí podle potřeb a preferencí koučovaného, od jednoho sezení až po pravidelná sezení v průběhu několika měsíců.

Koučuji na základě absolvovaného akreditovaného výcviku v Somatickém koučování. Jsem členem ICF (International Coach Federation) a držitelem certifikace ACC.  Při koučování se řídím Etickým kodexem ICF a proces koučování probíhá v souladu se Základními kompetencemi profesionálního koučování ICF.

Jak můžete začít? Udělejte první krok

Začněte hrát svou hru. Kontaktujte mne a domluvte si schůzku.

Chci začít hrát svou hru

ODEMKNĚTE ÚSPĚŠNÉ ZMĚNY

Pokud opravdu chcete.

Chci najít můj klíč