Můj úspěšný příběh začal probuzením z dvouletého snu, kdy jsem bezmyšlenkovitě plnila úkoly nadřízeného (aktivisty a workoholika). Uvědomila jsem si, že se neposouvám v kariéře a kolegové mne berou jako podřízeného, neboť jsem jim k tomu dávala příležitosti. Stačilo k tomu získat zpět své pozitivní myšlení a narušené sebevědomí. Napsala jsem si body, které mne postupně posouvají dál.I přes nevůli mého nadřízeného, který pátrá po příčině mé změny, jsem odhodlaná na sobě dál pracovat. Děkuji panu Novákovi za otevření mých očí.