Rozhovory, ve kterých jde o hodně, potkávají se protichůdné názory nebo vyvolávají vysoké emoce.
Pokud se věci nedějí tak, jak by měly, častou příčinou je, že se nevedou zásadní rozhovory nebo se vedou špatně.

« Back to Glossary Index