Akronym, který popisuje nutné kroky pro vstup do tvořivých rozhovorů

Transparency
Relationship
Understanding
Shared Success
Truth Telling

« Back to Glossary Index