Tzv. hormon důvěry a neurotransmiter aktivující prefrontální kůru. Doba jeho působení je řádově minuty až hodiny.

« Back to Glossary Index