Conversational Intelligence, C-IQ

Konverzační inteligence nabízí rámec a postupy, jak mohou jednotlivci, týmy i celé společnosti v jakékoli situaci naslouchat, zapojit se do rozhovoru, formovat a ovlivňovat přítomný okamžik i budoucnost. Popisuje způsob, jakým jednat s ostatními, jak je zapojovat a ovlivňovat, abychom umožnili společným úsilím měnit naši realitu, události, nastavení mysli, výsledky.

Díky dovednosti Konverzační inteligence dokážeme vést naše jednání a rozhovory v atmosféře důvěry, otevřenosti, spolupráce a porozumění.

Uplatnění Konverzační inteligence ve společnostech posiluje jejich firemní kulturu, což vytváří lepší podmínky pro růst a rozvoj těchto společností.

Pojem Konverzační inteligence (Conversational Intelligence) definovala Judith E. Glaser. Se základními principy se můžete seznámit ve stejnojmenné knize. S důkladným pochopením a rozvojem dovedností Konverzační inteligence a její implementací do firem a týmů pomáhá celosvětový tým vyškolených koučů – C-IQ Enhanced Skills Practitioner a Certified C-IQ coach, mezi které patřím.

« Back to Glossary Index