Jednání směřující ke společným cílům. Podporuje vylučování oxytocinu a aktivaci prefrontální kůry. Projevuje se otevřeností, sdílením informací, respektem, nasloucháním, nehodnocením, budováním společné vize úspěchu.

« Back to Glossary Index