Honza je prostě báječný. Není třeba něco sáhodlouze rozepisovat, stejně má každý své jiné problémy a tím pádem i jiné potřeby kouče. Ty moje byly uspokojeny perfektně.