Profesionální koučování přináší mnoho úžasných přínosů: nové náhledy na osobní výzvy, zlepšené schopnosti rozhodování, větší interpersonální efektivitu a zvýšenou sebedůvěru. A tím výčet nekončí. Ti, kteří podstupují koučování, také mohou očekávat znatelné zlepšení v produktivitě, spokojenosti s životem a prací a dosahování relevantních cílů.

Zvýšená produktivita

Profesionální koučování maximalizuje potenciál a tím odemyká skryté zdroje produktivity.

Pozitivní lidé

Budování sebedůvěry zaměstnanců čelit výzvám je důležité při plnění požadavků organizací.

Návratnost investice (ROI)

Koučování vede k učení a ujasnění dalších kroků s předpokladem měřitelných přínosů. Většina společností (86%) uvedla, že investice do koučování se jim přinejmenším vrátila.

Spokojení klienti

V podstatě všechny společnosti a jednotlivci, kteří si najali kouče, jsou spokojeni.

 

Zdroj: orig. ICF Global Coaching Client Study zpracovaná PricewaterhouseCoopers na základě zadání ICF.