Pošlete osobní doporučení

Prostřednictvím formuláře na této stránce máte možnost sdělit konkrétní osobě váš pohled, názor, doporučení, zpětnou vazbu – s podpisem, či anonymně.

Jak na to

  1. Přečtěte si podmínky použití uvedené na této stránce
  2. Přijměte Čtyři závazky
  3. Vyplňte osobní doporučení a odešlete

Osobní doporučení / zpětnou vazbu směrujte na budoucnost. Minulost již změnit nejde, budoucnost ano. Může k tomu pomoci i vaše vhodně formulované doporučení, podporující zpětná vazba.

Využijte možnosti psaného textu – máte možnost zvážit každé slovo, které napíšete, jeho předpokládaný dopad na adresáta a na jeho ochotu se vaším doporučením zabývat. Vyvarujte se urážek, výhrůžek, sprostých slov. Mějte na paměti – dnes budete posílat své doporučení vy, zítra může přijít nějaké vám.

Poté, co vyplníte a odešlete formulář,

odešlou se dva emaily.

  • První zašleme na uvedenou emailovou adresu adresáta jménem Koučování k úspěchu s vaším osobním doporučením,
  • druhý zašleme na vaši emailovou adresu a bude obsahovat obě doporučení – to určené pro adresáta, i to pro vás.

Anonymita

Pokud vyplníte pole Vaše jméno, bude uvedeno jako podpis pod doporučením ve zprávě adresátovi.
Pokud chcete doporučení zaslat anonymně,

  • nevyplňujte své jméno,
  • text vašeho doporučení neutrálně stylizujte.

Vaše emailová adresa slouží pouze pro odeslání emailu vám, adresát se ji nedozví.

Způsob použití

Tento formulář můžete použít kdykoli a pro kohokoli, jednou či opakovaně. Své osobní doporučení můžete zaslat komukoli, na koho znáte emailovou adresu.

Sami můžete požádat své spolupracovníky, přátele, známé, rodinné příslušníky, aby vám poskytli svůj pohled. Tato forma poskytnutí zpětné vazby formou textového osobního doporučení jim umožní zformulovat si myšlenky a vyhnout se obvyklému špatnému pocitu z očekávané přímé konfrontace při hodnocení.

Z důvodu možnosti odesílat anonymní doporučení je podmínkou pro zobrazení a použití tohoto formuláře být registrovaným  a přihlášeným uživatelem na webu Koučování k úspěchu.