Chcete víc. Proto investujete.

Profesionální koučink je investicí, která se vrací.

Použitím konkrétní metodiky vhodně zařazené do procesu koučování je možné vedle slovně popsaných přínosů vyjádřit výsledek společné spolupráce také finanční hodnotou a dalšími číselnými parametry.

Návratnost investice do koučování – Return of Investment (ROI) of Coaching

Parametr ROI vyjadřuje poměr prostředků získaných díky koučinku a prostředků investovaných do koučinku. Jinými slovy, ROI vyjadřuje, kolik korun získáte navíc  nazpět na jednu investovanou korunu. Při vrácené investici je ROI rovno 100%, při zisku vyšším než byla původní investice je výsledné ROI vyšší než 100%.

86%

Většina společností (86%) uvedla, že investice se jim přinejmenším vrátila.

700%

Medián ROI uvedených spokojených společností byl 700%.

5000%

19% společností uvedlo hodnotu ROI minimálně 5000% (50x hodnotu investice).

344%

68% individuálních klientů udalo, že se investice přinejmenším vrátila. Medián ROI této skupiny byl 344%.

Zdroj: orig. ICF Global Coaching Client Study zpracovaná PricewaterhouseCoopers na základě zadání ICF.

Od koučinku můžete očekávat změny jako jsou

 • zlepšení schopnosti komunikovat
 • zlepšení vztahů
 • zvýšení odolnosti / přizpůsobivosti změnám
 • snížení stresu / zvýšení duševní pohody
 • odstranění bloků / uvolnění potenciálu
 • zvýšení sebedůvěry / kreativity
 • zvýšení zapojení a týmové práce
 • zvýšení ochoty převzít odpovědnost
 • vyšší uvědomění situace, své role a povinností
 • lepší time management a práce s prioritami
 • lepší schopnost pracovat se silnými a slabými stránkami
 • zvýšení souladu s cíli týmu / firmy
 • zlepšení zadávání / přijímání úkolů
 • a další a další …

Uvedené změny se hmatatelně projeví v některé z následujících oblastí:

 • strávený čas na aktivitě
 • výnosy / náklady / zisk / ztráty
 • efektivita / produktivita
 • míra inovací
 • kvalita
 • zákaznická spokojenost
 • fluktuace zaměstnanců
 • délka zaškolování
 • míra ochoty spolupracovat
 • doba uvedení inovace do provozu
 • a dalších a dalších …

Jaká je pro vás finanční hodnota změny v těchto oblastech?

Jaký existuje potenciál pro tyto změny ve vaší společnosti?

Často si uvědomujeme cenu našeho chování teprve tehdy, když jsme přinuceni zpětně složit celou mozaiku souvisejících událostí a zároveň máme schopnost sebereflexe.

Dovednost identifikovat v takovém řetězci jednotlivé role a dokázat rozpoznat a popsat často neviditelné vlivy a tendence chování je pro porozumění výsledku zcela zásadní. V této analytické činnosti nás mohou omezovat naše domněnky, předsudky, tendence typu “sám to vím nejlépe” a také slepá místa – jak naše osobní, tak celé organizace. Toto je vhodná chvíle pro začátek spolupráce s profesionálním koučem, který má na paměti vaše ROI.

Sjednejte si Strategickou schůzku, abyste předem zjistili, jak se vám to vrátí.

Sjednat strategickou schůzku