Formulář pro oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy

 

OZNÁMENÍ KUPUJÍCÍHO O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

podle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, v platném znění

 

Prodávající:     Ing. JAN NOVÁK s.r.o. se sídlem Velká Hradební 2, 40001 Ústí nad Labem, IČ: 28688074, DIČ:CZ28688074 zapsaná v OR u KS v Ústí n.L. pod zn. C26942

Kupující – spotřebitel:

jméno a příjmení / název:       _____________________________    datum narození / IČ:   __________________

bydliště / sídlo / místo podnikání:       ______________________________________________________________

telefon:  ____________________  e-mail:  _____________________

 

Oznamuji prodávajícímu, že tímto využívám svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dne _____________, na základě mé objednávky č. ____________ ze dne __________. Předmětem kupní smlouvy je koupě zboží, a to konkrétně:

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

které jsem převzal/a dne ______________.

 

Datum:  ______________

Podpis kupujícího – spotřebitele:

_____________________________