VYLOŽTE SVÉ KARTY A SEJMĚTE SI NOVÉ.

Mezi následujícími kartami možná poznáte ty, se kterými hrajete.
Otočte danou kartu a zjistěte, co Vám v takové situaci může přinést naše spolupráce.

Uspěl jsem a chci jít dál

Cítím, že jsem ve své současné roli uspěl a že přišel čas posunout se dál. Rozhlížím se po dalších příležitostech uplatnit své schopnosti a zkušenosti.

Co spolu dokážeme?

Vaše současné schopnosti Vám přinesly Váš současný úspěch. Pojďte objevit, které schopnosti budete potřebovat pro Váš budoucí úspěch.

Bojím se vyhoření

Cítím se unaveně a zavaleně. Nedosahuji výsledků, kterých bych chtěl. Nemám potěšení z práce, začínám ztrácet radost ze života.

Co spolu dokážeme?

Naším cílem bude snížit úroveň stresu, vrátit se k vašim vnitřním hodnotám a obnovit vaši empatii, jejíž úbytek je indikátorem stavu vyhoření. Obnovíte síly a najdete novou motivaci.

Měl bych udělat krok, který mi není příjemný

Vím, že by mi pomohlo vylézt ze své komfortní zóny a udělat něco úplně jinak. Ale mně se tak nechce! Už jen ta představa mě děsí a utíkám před ní.

Co spolu dokážeme?

Uvědomíte si, proč Vám to není příjemné, co získáte nebo ztratíte, když to uděláte či neuděláte, jaké pocity se k tomu váží. Díky tomu sami objevíte, co uděláte dál.

Chci si splnit sen

Už dlouho mám svůj osobní sen, který bych si chtěl splnit. Nestačí mi už snít, nyní jej chci uskutečnit.

Co spolu dokážeme?

Najdeme a popíšeme cesty vedoucí z Vaší reality k Vašemu snu. Uvědomíte si, co vše by se mělo po cestě za Vaším cílem stát, aby se stal novou realitou.

Cítím napětí ve vzájemné komunikaci

Rozhovory s některými lidmi mi nedělají dobře. Místo konstruktivního dialogu cítím oboustranný odpor a vztek, chuť odejít a druhého už nevidět.

Co spolu dokážeme?

Nahlédnete hluboko do nitra rozhovorů. Poznáním toho, co vše stojí za úspěšným rozhovorem, rozvinete své konverzační mistrovství, které bude na výsledcích Vašich rozhovorů rozhodně znát.

Baví mě cesta

Jsem se svým životem spokojený. Mám oči a uši otevřené, sbírám náměty. Rád se učím od svých vzorů a ze situací, které mi život přináší. Rád bych našel další vzory.

Co spolu dokážeme?

S koučem se stanete vzorem sami sobě. Vynoří se takové otázky, na které si sami hned odpovíte, i takové, kde budete muset odpověď hledat. Toto hledání Vás posune dál.

Mám touhu dokázat víc

Chci mít větší prostor se rozvíjet a růst. Cítím svůj potenciál a chci jej využít.

Co spolu dokážeme?

Ujasníte si Vaši současnou pozici – Váš osobní potenciál, sféru vlivu, potenciál současné role – a prozkoumáte potenciál možností, které na Vás čekají.

Mám novou roli a chci ji co nejrychleji zvládnout

Nová role ode mne vyžaduje nový přístup a jiné dovednosti, než jsem dosud používal. Chtěl bych do této role co nejrychleji zapadnout.

Co spolu dokážeme?

Ujasněním nové role a stanovením priorit v nové roli získáte strukturu, o kterou se budete moci opřít. Díky nastaveným indikátorům Vašeho pokroku budete mít vždy přehled o tom, jak si vedete.

Je přede mnou výzva

Můj přístup, mé schopnosti a má rozhodnutí zásadně ovlivňují úspěch projektu, na kterém se podílím. Chtěl bych využít všech svých možností, jak s projektem uspět.

Co spolu dokážeme?

Ujasníte si své silné a slabé stránky, i jak jsou v souladu s podmínkami úspěšného projektu. Ty silné využijete, hrozby těch slabých eliminujete.

Svět mi leží u nohou

Mám úspěch, vliv. Jsem úspěšný, vše mi vychází. Věřím v sebe i své schopnosti. Mám spoustu známých. Mohl bych být šťastný, ale nejsem.

Co spolu dokážeme?

Pocit štěstí má hodně společného s našimi hodnatami a objeví se, pokud se potkají s realitou. Vždy je čas si uvědomit, co nás dělá šťastnými a jít za tím.

Jsem na to sám

Vyhovuje mi pověst rozhodného a úspěšného člověka a podporuju ji. Rád dělám věci po svém. Ocenil bych chvíle, kdy mohu vypnout a srovnat si myšlenky.

Co spolu dokážeme?

Získáte pro sebe soukromý prostor, ve kterém můžete vypnout, a nestranného partnera, který od Vás nic nečeká. Takové okamžiky zastavení přinášejí nečekané náhledy a čerstvé myšlenky.

Hledám svůj talent, svou jedinečnost

Chci mít větší sebevědomí. Ostatní se mi zdají schopnější, úspěšnější.

Co spolu dokážeme?

Každý z nás má na něco talent. Každý v sobě nosí svého osobního génia. Tím, že jej odkryjeme, získáte možnost se na něj zaměřit a podpořit jeho růst.

Slepá místa

Jistě mi některé činnosti či chování, které nevědomě dělám, nepomáhají. A ty, které by mi pomáhaly, neumím vědomě využít. Chci je všechny poznat.

Co spolu dokážeme?

Zaměříme se na vaše slepá místa – činnosti či chování, které nevnímáte či jim osobně nedáváte moc váhu, ale pro ostatní jsou viditelné a ovlivňující. Rozpoznáte je a začnete s nimi cíleně pracovat.

Jsem na rozcestí

Mám před sebou důležité rozhodnutí. Vnímám mnoho pro i proti pro jednotlivé varianty. Myšlenky mi skáčou z jedné varianty na druhou. Chci najít klíč ke správnému rozhodnutí.

Co spolu dokážeme?

Ujasníte si, co pro Vás představuje správné rozhodnutí. Klíč už pak najdete snadno.

Cítím se v kleštích

Je toho na mě moc, cítím tlak ze všech stran. Nejsem pánem situace. Nedokáži se svobodně rozhodovat, události mě válcují. Toužím po volnosti a klidu, rozuzlení.

Co spolu dokážeme?

Vytvoříme bezpečný prostor, ve kterém můžete rozplétat situaci s nadhledem, z různých úhlů pohledu. Ujasníte si vlastní hodnoty a postoje, navrhnete priority, hranice a kroky vedoucí k řešení.

Chci mít jistotu

Nechci riskovat následky chybného rozhodnutí. Potřebuji cítit vnitřní jistotu, že dělám správný krok. Chci si vše dobře rozmyslet, než něco udělám.

Co spolu dokážeme?

Uvědomíte si a zformulujete otázky, na které si před rozhodnutím potřebujete sami odpovědět. Samotné rozhodnutí už vyplyne samo.

Nefunguje, co mi dosud fungovalo

To, co mi vždy fungovalo, už nefunguje. Cítím se, jako by mě to zavedlo na vedlejší kolej. Chci zpátky na hlavní rychlíkovou trať.

Co spolu dokážeme?

Díky ujasnění, kde je hlavní kolej, najdete vhodné výhybky pro svou cestu. Zároveň si ujasníte, jakou lokomotivu by bylo dobré zapřáhnout, abyste vyhověli zvyšujícím se nárokům hlavní trati.

Můj tým by mohl fungovat lépe

Vnímám špatné vztahy ve svém týmu. Vím, že pokud by se zlepšily, byl by tým výkonnější a úspěšnější. A já s ním.

Co spolu dokážeme?

Předpokladem výkonného týmu je skvělá komunikace týmu a jeho leadera. Úroveň komunikace je možné rozvinout a koučování je pro to ideální. Můžete to být i vy a váš tým, kdo bude úspěšný.

Nemám důvěru ve svůj tým

Jsem nespokojený vedoucí týmu. Nestíhám, jsem přetížený. Kromě mé vlastní práce ještě navíc opravuji nebo dodělávám jejich práci. Nedá se na ně spolehnout.

Co spolu dokážeme?

Zjistíme důvody tohoto stavu a budeme s nimi pracovat. K tomu zvládnete delegování, priority, předávání kompetencí i rozhovory o odpovědnosti.

Chci být lepší leader

Kdybych zlepšil svou schopnost vést lidi, věci by se hnuly a uvolnily by se mi ruce. Neumím využít jejich potenciál, neumím jim předat agendu.

Co spolu dokážeme?

Objevíte a pochopíte vaši osobní roli leadera. Když k tomu provážeme osvědčené principy s vaší osobností a danou situací, jste na nejlepší cestě se jím stát.

V rozhovorech tahám za kratší konec

Ostatní jsou dravější, výmluvnější nebo využívají svou pozici. Nechci s nimi soutěžit, držím se zpátky nebo rozhovor vůbec nezačínám.

Co spolu dokážeme?

Objevíte umění konverzační inteligence. Osvojením zásad úspěšných rozhovorů a jejich aplikací dokážete vytvářet podmínky pro rozhovory, jejichž úroveň a přínosy ocení všechny strany.

Nechci kouřit, pít, být takový a makový...

Chci změnit své návyky, ale nevím, jak s tím začít. Mám strach, jestli to dokážu a co to přinese, proto se podvědomě vyhýbám finálnímu rozhodnutí.

Co spolu dokážeme?

Představte si koupel, která z vás smývá obavy, návyky, zakořeněné důvody a zanechává sebevědomí, motivaci a rozhodnost. Takové jsou koučovací rozhovovory. Je lehké pak začít jinak a hned …

Dějou se mi stále stejné věci

Když se ohlédnu v čase zpět, vidím, jak se mi opakují podobné scénáře. Rád bych pochopil proč a našel způsob, jak to změnit.

Co spolu dokážeme?

Porozumíte sobě, svým osobním zákonitostem a pravidlům, které vás navigují životem. Odhalíte kvality, které by vám prospělo do svého života přibrat nebo je naopak opustit.

Vím, co bych na sobě změnil, ale nevěřím, že to jde.

Vím, že pokud bych to změnil, přineslo by mi to prospěch. Je to ale se mnou tak spojené, že si vůbec nedokážu takovou změnu představit.

Co spolu dokážeme?

Mnohé úspěšné a trvalé změny začaly právě s tímto pocitem. O to větší překvapení se dostaví, až si uvědomíte, že díky spolupráci se mnou jste tu změnu dokázali úspěšně udělat.

Jsem realista, nevěřím v koučování.

Věřím faktům, důkazům. Mám rád hmatatelné věci, tady a teď. Nevěřím, že by nějaké povídání mohlo něco změnit.

Co na to říct?

Jsem inženýr, technik, ateista, trochu cynik. Pokud nedostanu dostatečné argumenty, nezměním názor. Už věřím v koučování. Dostal jsem dost důkazů, abych si udělal pevný názor, že koučování funguje.

Nemám o tom s kým mluvit

Jsou témata, která nemohu probírat s kolegy, blízkými ani s přáteli. Navíc mi jejich postoje při rozmýšlení vůbec nepomáhají.

Co spolu dokážeme?

Vytvoříme bezpečný prostor, ve kterém lze mluvit o čemkoli, bez hodnocení a nevyžádaných rad. Slova uvolní myšlenky, myšlenky přinesou činy. Navíc jsem jako profesionální kouč ICF vázán etickým kodexem.

Dostávám zpětnou vazbu, se kterou nesouhlasím

Mám jiný pohled na věc. Názory ostatních mě nezajímají, neví o čem mluví.

Co spolu dokážeme?

Stojíte lidem za to, aby vám řekli svůj názor, případně pocit. Pojďme tyto pohledy zvenčí využít a vzít z nich pro Vaši budoucnost to nejlepší.

Vše je tak, jak má být

Jsem spokojený a nechci nic měnit. Žiji podle svých zásad a hodnot. Pokud něco dělám jinak, přesně vím proč a jsem s tím v souladu.

Gratuluji!

To je vhodná chvíle na oslavu! Samotné uvědomění toho, že bychom nic neměnili, překvapivě často přináší dlouho hledaný klid a štěstí. A to je i cílem každého osobního koučování.

Jaké jste vybrali karty a proč? Otočili jste je?

Se kterou stranou karty chcete dál hrát?
Co by taková hra do Vašeho života přinesla?

Stálo by Vám to za hru?

POMÁHÁM K ÚSPĚŠNÝM HRÁM.

POKUD OPRAVDU CHCETE.

Hrajete jinými kartami? Popište mi do emailu nebo kontaktního formuláře svou hru, připravím kartu přímo pro Vás.
A pamatujte: kouč je žolík ve Vaší hře.