Nadělte si už v létě pod stromeček svůj úspěch…

Koučovací program
Na Vánoce jinak! 🎄🎄🎄🎄🎄

Koučovací program Na Vánoce jinak má jediný cíl. Pomoci vám dosáhnout potřebné změny, kterou si přejete či potřebujete, a to do Vánoc.

Budeme soustředěně pracovat na změně a  výsledku, který budete moci zabalit s pocitem úspěchu a hrdosti sami sobě, své společnosti nebo někomu blízkému jako dárek pod stromeček.

6 měsíců je jasně definovaná doba, kterou máme pro společnou práci.  Bude to spolupráce k věci, bez vymlouvání, s jasnou motivací, strategií, s pravidelným měřením postupu.

Svou motivaci, cíl nebo hodnotou plánované změny si můžete předem ujasnit na bezplatné STRATEGICKÉ SCHŮZCE. Během Strategické schůzky se zaměříme také na výpočet předpokládané hodnoty ROI, návratnosti vaší investice, díky které si budete schopni ověřit přínos naší spolupráce.

Během koučovacího programu spolu opakovaně projdeme fázemi

 • analýzy vašich potřeb, cílů, motivace a výchozí situace,
 • poznávání vaší osobnosti a tendencí chování,
 • budování vaší nové identity – odhodíte již nepotřebné části a vytvoříte si nové,
 • osvojování a trénování nových schopností,
 • zavedení nových schopností do běžné praxe a jejich úspěšného a trvalého udržení.

Výstupem koučovacího programu bude

 • požadovaná změna nebo nastartování potřebných akcí k jejímu dosažení
 • Pocity úspěchu, sebedůvěry, zvědavosti …
 • Vaše motivace a energie

Dalšími výsledky koučovacích rozhovorů bývají také větší otevřenost ke změnám, vyšší tolerance, lepší sebepoznání a seberegulace, efektivnější komunikace.

Cena programu

NA VÁNOCE JINAK!

45 000 bez DPH
 • 54 450 Kč s DPH
 • Jedna platba
 • 6 měsíců koučinku a podpory profesionálního kouče pro vaše cíle.

NA VÁNOCE JINAK! měsíčně

měsíčně 8 500 bez DPH
 • 10 285 s DPH
 • 6 měsíčních plateb
 • 6 měsíců koučinku a podpory profesionálního kouče pro vaše cíle.

Popis spolupráce

Délka koučovacího programu, naší spolupráce, je 6 měsíců, do Vánoc. Sérii 18 osobních koučovacích schůzek naplánujeme s odstupem 1 až 3 týdnů.

Použijeme nejlepší světové metodiky týkající se vašeho tématu a nejnovější poznatky z psychologie změn a ovlivňování pro dosažení vašeho cíle. Podle potřeby využijeme jako nástroj různé formy testů a zpětné vazby.

Zajímají vás podrobnější informace? Potřebujete si vyjasnit své cíle, jestli za to stojí? Chcete vstoupit do programu? Ve všech případech si zamluvte termín bezplatné Strategické schůzky.

Během Strategické schůzky si vyjasníme ochotu vzájemně spolupracovat a sesumírujete si přínosy, které můžete naší spoluprací získat.

NA VÁNOCE JINAK!

přesně 6 měsíců
 • Fokus koučink k dosažení cíle
 • Orientace na výsledky
 • Využití osobnostních testů
 • Dlouhodobý rozvojový a koučovací plán
 • Koučink rozvojových témat podle výběru
 • Podpůrný textový koučink
 • Laser koučink
 • 360° zpětná vazba
 • Koučink pro změnu vybraného chování
 • Podporující vazba Feed Forward