Priming je kognitivní proces, při kterém podnět vnímaný člověkem v minulosti ovlivňuje myšlení či chování člověka v budoucnosti. Proces probíhá automaticky na nevědomé úrovni. Priming může jedince ovlivňovat jak pozitivně, tak negativně.
Priming je také využíván pro vědomé, cílené ovlivňování.

« Back to Glossary Index