Naše vzájemné konverzace a interakce vzbuzují v nás i ostatních biologické reakce. Tyto reakce nejprve vnímáme v podobě pocitů. Pocity, které rozpoznáme, pojmenováváme a na základě nich generujeme naše myšlenky. Těmto myšlenkám se snažíme dát smysl, vytváříme si pro nás uvěřitelné příběhy, ke kterým si vytváříme podpůrné názory či domněnky. Z těchto názorů a domněnek vytvoříme závěr, který se může stát zdrojem nových pocitů a nových konverzací či chování…

Pokud si dokážeme uvědomit, ve které fázi tohoto cyklu se nacházíme a na základě čeho vytváříme své příběhy, jsme schopni aktivně tento cyklus ovlivnit svým vědomým zásahem. Tím dokážeme ovlivnit naše výsledné pocity a tím i naše chování včetně způsobu komunikace.

« Back to Glossary Index