Prefrontal Cortex. Část mozku odpovědná za empatii, důvěru, kreativitu, vytváření scénářů, vizí, rozhodování složitých situací. Aktivuje se vyplavením neurotrasmiteru oxytocin, který se vylučuje pouze tehdy, pokud jedinec nevnímá nejistotu či nebezpečí. Uzavírá se, pokud je aktivována amygdala a vyplaven kortizol.

« Back to Glossary Index