Neurověda je mezioborová věda propojující obory jako chemie, kybernetika, lékařství, filosofie, fyzika a psychologie. Zkoumá strukturu a funkce mozku, aby poskytla náhled do mechanismů lidských emocí a chování.

« Back to Glossary Index