Neuroplasticita je schopnost našeho mozku produkovat nové neurony a vytvářet mezi neurony nové neuronové spoje.  Tuto schopnost si mozek udržuje během celého našeho života, bez ohledu na věk.

« Back to Glossary Index