Pojem upozorňující na různé vnímání reality jednotlivými lidmi.
Každý člověk vnímá “realitu” svým způsobem, přes své vlastní mentální, zkušenostní a fyziologické filtry. Tyto filtry způsobují selektivní zkreslování, mazání a zobecňování informací. Teprve na základě takto upravených výsledných vjemů si každý vytváří osobní mapu (reality), na základě které dále vytváří své názory a chování.

Cílem Konverzační inteligence je umožnit prostřednictvím bezpečných rozhovorů tyto mapy navzájem sdílet, objevovat, ovlivňovat a rozvíjet.

« Back to Glossary Index