Jednání pod vlivem amygdaly zaměřené primárně na zachování vlastního status quo. Projevuje se nespoluprací, prosazováním vlastních zájmů, stáním si za svou pravdou, úzkostí, odmítáním, rezignací, nesdílením informací, vytvářením soudů a domněnek.

« Back to Glossary Index