Pocit, že máme v rozhovoru či vyjednávání pouze dvě možnosti – buď prosadit svůj záměr, nebo se podřídit záměru druhého.

« Back to Glossary Index