Naše rozhovory rozdělujeme podle metodiky J.E. Glaser do tří úrovní:

  1. Transakční úroveň slouží pro čistou výměnu informací.
  2. Poziční úroveň, do které se dostáváme při ovlivňování, nebo obhajobě své pravdy.
  3. Transformační úroveň, ve které mohou vznikat nové nápady a pohledy díky vzájemné důvěře a synergii. Vyžaduje vysokou míru vzájemné důvěry.

Mezi těmito úrovněmi můžeme v rozhovoru nevědomě i vědomě při splnění určitých podmínek přecházet.
Konverzační inteligence je zaměřena na rozvoj rozhovorů třetí úrovně.

« Back to Glossary Index