Jak vypadá profesionální Koučování k úspěchu?

KOUČOVÁNÍ K ÚSPĚCHU  probíhá formou rozhovoru mezi koučem a koučovaným obvykle na 1-1,5 hodinových schůzkách, koučovacích sezeních. Prostřednictvím otázek, různých modelů a konceptů kouč zvyšuje u koučovaného uvědomění sebe sama i svého okolí, zprostředkovává nové vhledy a vytváří prostor pro objevování nových možností a výzev, dodává koučovanému energii a inspiruje jej k akci.

Téma a cíl každého sezení stanovujete Vy – podle Vaší aktuální potřeby nebo podle dlouhodobého rozvojového plánu.

Koučovací sezení mohou probíhat kdekoli, kde bude klid na rozhovor a zamyšlení – u mě, u Vás, v neutrálních prostorách, během vycházky. Variantou je i koučování korespondenční, po telefonu či Skype.

Délka koučovacího vztahu je od jednoho sezení až po pravidelná sezení v průběhu měsíců či let. Tak dlouho, jak Vám to bude dávat smysl.

Jako certifikovaný kouč Mezinárodní federace koučů jsem vázán Etickým kodexem ICF a proces koučování probíhá v souladu se Základními kompetencemi profesionálního koučování ICF.

Jak zjistíte, jestli tím získáte i Vy?