Jako lidé máme tendenci vidět ve všem, co ostatní dělají, určitý záměr.
Schopnost čtení mysli nám pomáhá rychle poznat a pochopit úmysly druhého, aniž bychom si museli navzájem vždy znovu a znovu vše slovo od slova vysvětlovat a názorně ukazovat. Automaticky tak našim myšlenkám o myšlenkách jiných přiřazujeme významy a záměry, k nim pak vymýšlíme ucelené příběhy, které tyto významy a záměry vhodně zahrnují a podporují. Díky schopnosti čtení myšlenek v obvyklých situacích se nám velmi zjednodušuje náš denní život.

Ve chvílích zásadních rozhovorů, kdy o něco jde a je potřeba se navzájem dohodnout, toto zjednodušení ovšem přestává platit.

Pokud bychom v zásadních rozhovorech používali strategii čtení mysli, kdy interpretujeme pouze naše dojmy a myšlenky, a pouze na jejich základě vytvoříme odpovídající příběh, připravujeme se tak o pohled našeho partnera. Sami sebe uzavřeme do omezeného prostoru našich myšlenek, zkušeností a interpretací. Odmítneme tím získat skutečné názory, pocity a záměry našeho partnera.

Úspěšná strategie vedení zásadních rozhovorů spočívá v naslouchání, otevřenosti a respektu k názorům druhých. Jen tak jsme schopni obohatit náš osobní omezený myšlenkový svět o nové pohledy a interpretace, upravit své staré příběhy či vytvořit nové vhodnější příběhy. Díky tomu budeme schopni vést kvalitnější, otevřenější konverzace, díky kterým si vytvoříme kvalitnější vztahy a zdravější sociální prostředí kolem sebe.

Pokud si během zásadního rozhovoru uvědomíte, že vás ovlivňuje vámi vytvořený příběh, zkuste udělat krok zpátky. Zjistěte pohled vašeho partnera a nahraďte své domněnky a interpretace nově získanými informacemi. Je možné, že se objeví úplně jiný příběh a změní se samotná konverzace…